ORION Multisens™ Sub Sea deteksjonsteknologi.

Subsea deteksjon av sjøkabler med Depth of Burial (DoB). Orion er for ROV montering og store havdyp ned mot 2000 meter.

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

  • Produktinfo
  • Tilbakemeldingsskjema

Subsea deteksjon, LIBRA for grunne farvann, havnebassenger og elver samt ORION for store havdyp. Begge systemer baserer seg på Fieldsens™ og Multisens™ 3D deteksjonsteknologi.

Tradisjonelt deteksjonsutstyr, som vanlige kabelsøkere, må føres inn rett over en kabel eller rør for å kunne bestemme lederens posisjon, Fieldsens™ og Multisens™ trenger ikke være ovenfor lederen men gir sikker posisjonsbestemmelse selv ut til hver av sidene til lederens posisjon. Bare sensorene er i nærheten og innenfor radius til det elektromagnetiske deteksjonsfeltet fra lederen bestemmes dens posisjon og en GPS innmåling og overdekning (Depth of Burial (DoB)) kan bestemmes.

Ta kontakt for tekniske spesifikasjoner og detaljer om systemene, klikk her...
Last ned Underwatre Rig datasheet her...
Se forøvrig kort innførelse nedenfor.

ORION er det nye flaggskipet for Underwater Utility Survey. ORION er en utvidelse fra Libra Fieldsens™ teknologi hvor ORION nå inkluderer MultiSens™ og er tilgjengelig i to, fire og seks sensorkonfigurasjoner. ORION er rangert til en dybde på 2000 m og er derfor ideell for bruk i dypvanns undersøkelser med ROV. Den kan også være montert på andre plattformer slik som en slede eller en vinge. ORION er integrert med ledende hydrografisk undersøkelse programvare inkludert EIVA, QINSy, og HYPACK.

ORION undervannsdeteksjonssystem benytter en metode basert på optimalisering av data fra flere sensorer mot en modell av det magnetiske felt forventet fra en leder der bærer AC tone (aktivt eller passivt tilstede). Systemets nøyaktighet er estimert og presentert i sanntid. 

Magnetfelt forvrengning på grunn av nærliggende undervannsledere kan oppstå når flere ledninger deler en trasee, eller der flere vindmøllekabler er tett forlangt. Orion-systemet selv-identifiserer disse feilene, og presenterer dem som konfidensintervall til forlegningsdybde (Depth of Burial (DoB)). I fire eller seks sensor konfigurasjon, kan Orion kople denne forvrengning fra lederen (rørledning eller kabel), noe som resulterer i en mer nøyaktig overdekning anslag, med en forbedret konfidensinterval.

ORION sensorer trenger bare å bli brakt i omtrentlig nærhet av lederen som søkes for å beregne en relativ posisjon. Ved hjelp av minst to 3-D magnetfeltfølere, en Triaxal akselerometer og digitalt kompass, identifiserer ORION kontinuerlig vannrett forskyvning, vertikal dybde, tonestrømstyrke ogyaw vinkler til den nedgrave leder uavhengig av sin posisjon og relativ orientering i det elektromagnetiske felt . ORION kan kontrolleres ved hjelp av standardiserte NMEA kommandoer over en seriell data kobling ved hjelp av RS485 / RS232-protokollen. System kontroll og datainnsamling over en ROV lokale nettverk er også støttet.

I samarbeid med det nederlandske selskapet Deep tilbyr Novtech oppdrag for deteksjon av sjøkabler og Depth of Burial. Deep benytter LIBRA eller ORION systemet med Fieldsense™ teknologi til slike søk. Kontakt oss for mer informasjon, benytt gjerne skjema nedenfor.