SPAR FieldSens™ kabeldeteksjonssytem med automatisk GPS innmåling.

SPAR FieldSens™ 3D kabeldeteksjonssytem med automatisk GPS innmåling og RTK basestasjonskorreksjon for topp nøyaktighet.

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

 • Produktinfo
 • Tilbakemeldingsskjema

SPAR er en ny måte å lokalisere og detekere nedgravde kabler og rør på samt sjøkabler. FieldSens benytter flere sensorer hvor data fra disse matches mot en fysisk modell av det elektromagnetiske feltet omkring lederen der søkes. Metoden eliminerer behovet for å søke et bestemt punkt direkte på trasseen med minimum eller maksimumsmetoden slik vanlige kabelsøkere gjør. FieldSens™ trenger bare føres i nærheten av trasseen for å nøyaktig kunne kalkulere posisjonen.

Revolusjonerende metode for GPS innmåling og deteksjon av kabel- og rørtraseer.

Til nå har det vært vanlig at Telenor, energiverkene, kommunene m.fl. har måtte først på påvist og merket sine kabeltraseer. Deretter må man ut en tur til med GPS utstyr for å måle inn de detekterte punktene. En tungvindt og tidkrevende prosedyre.

Nå kommer et nytt system som gjør denne jobben lettere, raskere og bedre. SPAR FieldSens teknologien fra den amerikanske produsenten Optimal Ranging, Inc. gjør kabelsøket (påvisningen) og innmålingen med GPS med RTK basestasjonskorreksjon automatisk i en operasjon. Man trenger ikke engang gå direkte ovenpå kabelens posisjon i marken men 3 eller inntil 15 meter unna og allikevel få målt inn rett posisjon.

SPAR teknologi hovedfordeler:

 • Remote 3-d detektering (trenger ikke stå ovenpå leders posisjon for trassesøk, se illustrasjonsbilde nedenfor)
 • Intet behov for verifisering av minimum eller maksimum
 • Automatisk GPS offset/posisjon til søkeobjektet
 • Automatisk, kontinuerlig lederlokalisering
 • Forventet avvik ved hver posisjon
 • Flere GNSS hardware løsninger kan brukes avhengig av brukers behov

Den unike metoden FieldSensTM benytter forenkler kraftig deteksjonen og innmålingen av nedgravde kabler og rør. Forlegningsdata samles automatisk inn av systemet software og data som dybde lagres sammen med GPS kartkoordinater. Man trenger ikke engang gå rett ovenpå kabeltrasseen men kan gå rundt hinder der står ovenpå og allikevel få plottet inn korrekt forlegning!

Til vanlig når en kabel skal måles inn med GPS og tegnes inn på et digital kart vil man først få utført kabelpåvisning av trasseen. Denne merkes med merkespray og deretter kommer mannskap med GPS utstyr ut for å måle inn punktene. Dataene blir så konvertert og importert i kundens GIS digitale kartsystem.

Med SPAR gjøres alt dette automatisk og innmålingen skjer samtidig som man påviser trasseen. I tillegg får man med viktige data som kablens forlegningsdybde. Rett inn i programvaren som kan konvertere resultatet til ønsket GIS filformat. Enkelt og greit!

Bruksområder:

 • Mapping/kartlegging av nedgravde kabler og rør.
 • Deteksjon av nedgravde kabler og rør.
 • Dybde verifisering av nedgravde kabler og rør.

Typisk benyttes på energikabler, optiske kabler, vannrør, gass/oljerør, plastrør og undervann/sjøkabler og rør.

Så snart offset og dybde til objektet der søkes registreres kan de sammen med utstyrets absolutte GNSS (GNSS er fellesbetegnelse for satellittbaserte systemer for navigasjon og posisjonering med global dekning.) posisjon bestemme søkeobjektets posisjon og direkte eksporteres til GIS systemer.

Kartlegging (mapping) av nedgravde kabler og rør:

Den unike metoden FieldSensTM benytter forenkler kraftig deteksjonen og innmålingen av nedgravde kabler og rør. Forlegningsdata samles automatisk inn av systemet software og data som dybde lagres sammen med GPS kartkoordinater. Man trenger ikke engang gå rett ovenpå kabeltrasseen men kan gå rundt hinder der står ovenpå og allikevel få plottet inn korrekt forlegning!

Til vanlig når en kabel skal måles inn med GPS og tegnes inn på et digital kart vil man først få utført kabelpåvisning av trasseen. Denne merkes med merkespray og deretter kommer mannskap med GPS utstyr ut for å måle inn punktene. Dataene blir så konvertert og importert i kundens GIS digitale kartsystem.

Med SPAR gjøres alt dette automatisk og innmålingen skjer samtidig som man påviser trasseen. I tillegg får man med viktige data som kablens forlegningsdybde. Rett inn i programvaren som kan konvertere resultatet til ønsket GIS filformat. Enkelt og greit!