UTGÅENDE MODELL: digiPHONE+ NT unikt kombinert marklytter og kappefeilsøker

Marklytting for støtgeneratorfeilsøk og skrittspenningsdeteksjon for kappefeilsøking i samme mottaker!

 • Produktinfo
 • Tilbakemeldingsskjema

Megger har med dette unike kombi instrumentet gitt brukerne mulighet til å bli mer effektive i feilsøking. Dette sparer plass og penger ved å slippe å anskaffe to mottakere. To målemetoder for feilsøking i ett instrument = digiPHONE+ NT

Last ned datablad her.


digiPHONE+ NT erstatter digiPHONE+ og ESG NT mottaker. Operasjonsmodus mellom de to skiftes automatisk når det byttes mellom tilkoblingsledninger for markmikrofon eller jordspyd.

Fordeler marklytter:

 • Perfekt akustisk kvalitet med høy følsomhet
 • Demping mot omgivelsesstøy (noise cancelation)
 • Visuell grafisk visning av kabeltrase på skjermen
 • Anslår meter igjen frem til feilstedet
 • Automatisk mute funksjon ved løfting av mikrofon sparer hørsel
 • Digitale filter mot omgivelsesstøy
 • Måler tid mellom elektromagnetisk puls og akustiks lyd fra feilsted

Fordeler skrittspenningsmottaker:

 • Automatisk null-kalibrering
 • Automatisk følsomhetsjustering
 • Historielogg modus for kappefeilsøk
 • Automatisk filtering av interfererende signaler
 • Overlegen følsomhet fra 5µV skrittspenning
 • Feil kan nå detekterers på større avstander og langt letter selv der marken leder dårlig strøm, f.eks. frossen jord eller tørr masse.