Megger VLF 80 CR

VLF CR system med opptil 80 kV testspenning og stor ytelse.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

VLF Test System 80 kV for 3 x U0 testing av energikabler. Leveres som et stand-alone-system eller som et integrert system i en Centrix kabelmålebil.

Fordeler:

  • Høy testenergi UTEN å senke testfrekvensen under 0,1 Hz
  • Ingen destruktiv polariseringseffekt som ved HV DC testing
  • Protokoll og gode dokumentasjonsmuligheter
  • Breakdown deteksjon
  • Lekkasjestrømsmåling

VLF testing i henhold til VDE og IEC normer. Systemet benyttes til sluttkontroll av nye kabelanlegg eller til kontroll av eksisterende kabelnett. Leveres komplett med tilkoblingskabler, kontrollpanel, VLF enhet og kan installeres i en container for bruk offshore (levert i en offshore container til Parker Scanrope våren 2013).