ICM monitor for PD monitorering av store roterende maskiner, transformatorer og generatorer.

ICMmonitor er et instrument for kontinuerlig on-line overvåking av PD aktivitet i høyspentutstyr. Instrumentet sporer endringer og trender i PD aktivitet for lagring i trend diagrammer og for trigging av brukerinnstillbare alarmer.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

ICMmonitor er et instrument for å evaluere tilstanden til medium og høyspentsisolasjon. En innebygd fire- eller åttekanals multiplekser tilbyr skanning av trefasesystemer eller flere sensorer. Den brukes til permanent, kontinuerlig online overvåking av store roterende maskiner, generatorer, kabelsystemer og transformatorer.

ICMmonitor har et brukervennlig grensesnitt for å navigere i skjermmenyene som vises på et innebygd LCD-panel. LCD-modusene inkluderer et monokromt faseoppløst PD-mønsterdisplay for klassifisering av defekter, et oscilloskop lignende display som viser ladepulser som en vertikal linje ved fasevinkelen der de oppstår, en tidstrendvisning og en overvåkingsskjerm som viser søylediagrammer for to viktige PD mengder (Qp og NQS). Qp er den tilsynelatende ladningsverdien til PD-aktiviteten, og NQS er den absolutte utladningsstrømmen oppnådd ved å integrere utladningsverdiene (summere opp den totale ladningen som flyttes og dividere med tidsintervallet, Q/t = [As]/[s]) . 

ICMmonitor har ulike teknikker for undertrykking av støy. Støyportmodulen kan kobles til en antenne eller en strømtransformator for å registrere og fjerne støy uten å miste betydelige PD-data. En annen tilgjengelig metode undertrykker fasestabile pulser som oppstår i de definerte vinduene. I tillegg kan et passende valg av eksterne forforsterkere begrense PD-innsamling til et frekvensbånd med mindre bakgrunnsstøy. 

Brukere kan angi alarmnivåer for NQS eller Qp som vil utløses når disse verdiene overskrides. En utløst alarm vil vises på LC-displayet og aktivere et utgangsrelé på ICMmonitoren som kan brukes til å drive et lokalt alarmsystem. ICMmonitor samler og viser også PD-data over et spesifisert tidsintervall for enkel trending og observasjoner av endringer i Qp- og NQS-nivåene i det overvåkede systemet. Alternativt kan opptil åtte DC-signaler som temperatur eller belastning legges til denne trenden.

Observasjon av frekvensspekteret til et sterkt forstyrret PD-signal gjør det mulig å velge frekvensbånd med færre forstyrrelser. Bruk av denne senterfrekvensen for en PD-innsamling gir et stort sett forbedret signal-til-støy-forhold som resulterer i en tydelig mønsterinnsamling. Kombinasjonen av spektrumanalysator og PD-detektor i ett instrument utvider målemulighetene betraktelig når man analyserer isolasjonssystemene i et støyende miljø.

ICMmonitoren med spektrumanalyse kommer med en fire- eller åttekanals multiplekser for å velge inngangssignalet direkte. Instrumentet har fem forskjellige visningsmoduser samt en rekke tilkoblingsmuligheter, inkludert TCP/IP og USB.