Megger Ymer Jordingskontinuitets tester

Rask og enkel kontroll av jordfeilstrømmens returkrets i kabelnett. Kontinuitetskontroll av skjermen i energikabler.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Ymer er navnet på Megger sin svenskproduserte jordingstester, solgt i gjennom flere tiår i Sverige, for å kontrollere jording i kabelnettet og dermed unngå farlige berøringsspenninger grunnet ulik jordpotensiale. Ymer tester kontiniuitet av skjermen på energikabler og sikrer at det ikke er brudd. Ymer forsikrer oss om at det er god skjermforbindelse og at ytre jordleder (blank kobberleder i grøt) er innkoblet. 

  1. Henger global jord sammen med lokal jord overalt ?
  2. Vet vi at skjermene er hele og intakte igjennom hele kabelnettet ? 
  3. Vet vi at jordlederne ikke er gravd over og intakt ?
  4. Vet vi at jordlederne har blitt korrekt tilkoblet i begge ender ?
  5. Er jordpotensialet likt fra punkt til punkt ?

  • Enkel måleprosedyre
  • Hensyntar jordfeilstrømmens samtlige returveier
  • Måling kan utføres samtidig med andre arbeid i kabelnettet
  • Robust og brukervennlig instrument

FEF2006 og NEK440 forutsetter at kabelnett har global jord og at det derfor ikke kan oppstå potensialforskjeller. Dvs. at dersom jordingssystemet kan dokumenteres som "global jord", er kravet til dokumentasjon av berøringsspenning automatisk oppfylt. Eller som det står i FEF §4-11; Tillatt berøringsspenning anses være overholdt dersom jordingsanlegget er en del av et utbredt jordingssystem. 

Dette er ikke alltid tilfellet i virkeligheten. 

I Sverige tenker man derfor annerledes og alle kabelnett sjekkes med en såkalt jordingskontroll, enten ved nyanlegg eller når anlegg har blitt lagt om eller reparert. Svenske EBR (tilsvarende REN i Norge) fastslår siden 1988 en egen prosedyre der tester en jordfeilstrøm returkrets i kabelnett opptil 24 kV. Svenska Elsäkerhets verket gir pålegg om at en slik jordtest skal utføres til alle svenske elverk. 

Testutstyr YMER er bygget og beregnet for denne kontrollen av jordfeilstrømmens returkrets i ledningsnettet. YMER er utstyrt med en strømkilde som er valgbar og kan gi 0-25V 20A eller 0-50V 10A. Videre er det en tilkobling for strømtang. YMER er utstyrt med to analoge målere, ett for spenning og en kombinert amperemeter og relativ ly / Im (se figur ovenfor).

Først måles strømmen i faselederen, deretter over kabelen. Disse to målingene blir notert, f.eks i EBR protokoll for jording kontroll. Sistnevnte måling skal være innenfor den grønne uthevede området på instrumentet. Med denne forenklede måleprosedyre tar man hensyn jordfeilstrømmens alle baner.