NYHET: SatIR UAV P4 Thermal Drone System for inspeksjon av høyspentlinjer.

IR kamera bygget på Phantom 4 plattform drone med spesielt utviklede APPér for dataevaluering ved termografering av kraftlinjer.

Produktinfo

SatIR UAV P4 er en ny UAV drone for termografering av høyspent uteanlegg, transformatorer og kraftlinjer. Basert på Phantom 4 drone plattformen gir dette gode IR målinger med høy oppløsning.

UAV P4 systemet støtter videosignal og punkt til punkt og multipunktmodus. Den har ultra-lav forsinkelse ≤ 10ms. 16 kanaler er tilgjengelig som tilleggsutstyr og den har sterk anti-interferens evne.

P4 dronen har en høyeffekt bildesender med overføringsavstand på opptil 5km med en høy følsomhets antenne. Detektoroppløsningen er på 640x480 som vil gi operatøren svært gode termiske bilder. Temperaturmålingsområdet er fra -20°C ~ + 150°C med en temperatur nøyaktighet på ± 2°C ~ + 2%. Videoen er innspilt i 16-bits full radiometrisk med temperaturdata lagret til SD-kortet. UAV P4 har også et 2MP HD digitalkamera som er nyttig for å sammenligne termiske data.

UAV P4 drone systemet har også mulighet for GPS-posisjonering med sanntidskontroll. GPS-posisjoneringssystemet har kort oppstartstid og høy posisjoneringsnøyaktighet. Den starter på 10 sekunder og gir plasseringsinformasjon i sanntid, noe som er et ideelt for å gi operatøren full kontroll.

Last ned tekniske data og mer informasjon her.

For et uforpliktende pristilbud fyll inn skjema nedenfor.

A webform by Podio