Sebalogg Corr - korrelerende loggere med GPS lekkasjenavigering

Sebalogg Corr er et sett korrelerende loggere for lekkasjekontroll og lekkasjesøk.

Produktinfo

Sebalog Corr er et moderne sett korrelerende loggere med mulighet for punktnøyaktig lekkasjesøking. Her kombineres standard støy/lekkasjeloggere med korrelatormåling for å få meter frem til en eventuell lekkasje mellom to eller flere loggere. Innebygget GPS lekkasjeguide navigasjon kan så vise bruker veien frem til lekkasjepunktet. En unik marklytterfunksjon gir også muligheten til å verifere lekkasjepunktet ovenpå marken etter endt korrelering. Last ned brosjyre her...

En av de spesielle funksjonene utstyret tilbyr er "lekkasjenavigasjon" hvor GPS guider brukeren frem til lekkasjenspunkt. Brukerens faktiske posisjon vises "live" på kartet til programvaren mens man søker frem punktet. Se vedlagte bilde nedenfor som viser dette.Nøkkelfunksjoner:

  • USB wireless interface
  • GPS navigasjon direkte til lekkasjen
  • Radio kommunikasjon med sensorer/loggere
  • Unik punktnøyaktig "marklytting" ved hjelp av loggerne ovenpå marken

Mer informasjon:

  1. Rekkevidden på radiokommunikasjonen mellom pc og den enkelte logger er 5 meter, man må derfor være i umiddelbar nærhet for å oppnå kontakt, og tanken er at de skal samles inn etter utplassering i et område for nærmere analyse på kontoret.
  2. I hver enkelt logger kan det lagers 10 målinger, likt fordelt etter måletiden (f.eks. 120 minutter målt tid = en måling hver på 12 minutter).
  3. Dermed kan også disse loggere ta flere målinger på samme sted med noe tid i mellom hver måling.
  4. Programvaren på pc'en kan "overlappe" 10 målinger ovenpå hverandre når funksjonen "average block correlation" er valgt. Velger man "Multicorrelation" skannes alle målingene for å vise det beste resultatet av de lagrede data, en anbefalt funksjon for "nybegynnere".