NB: Gravemelding.no

SPØR FØRST – GRAV SIDEN

Megger AS gjør oppmerksom på at selv om man har anskaffet eget kabel- og rørdeteksjonsutstyr så er man ikke fritatt fra å bestille påvisning fra gravemeldings- og påvisningstjenesten.

Ved private kabel- eller røranlegg foreligger selvsagt intet krav om å bestille påvisning fra gravemeldingen men et godt råd er å sjekke med lokal netteier.

Den som skal grave har ansvaret for å undersøke om det er kabler i grunnen, skaffe kabelpåvisning og sikre merking av påvist kabeltrase. Husk at strømkabler kan være livsfarlige!

Den som graver har også et erstatningsansvar og kan bli stilt økonomisk ansvarlig for kostnader som infrastruktureiere blir påført. Det må sjekkes om det er infrastruktur i grunnen for alle typer arbeid. Sjekk det sentrale ledningseierregisteret der omfatter samtlige netteiere i Norge om hvem som skal utføre påvisningen i ditt område, klikk her for link