LAVOHM METER (MIKROOHMMETER)

Last ned fagliteratur, arbeidsguider og se instruksjonsvideoer om lavohm testing fra denne linken.

Med DucterTM lavohm meter fra Megger kan du måle lave resistanseverdier ned på mikroohm nivå for å verifisere god kontakt og elektrisk forbindelse slik at varmegang og fremtidige havarier unngås. F.eks. testing av:

 • bryter, kontaktorer, sikringer
 • GIS anlegg, effektbrytere, skillebrytere o.l.
 • overgangsmotstand på kontakter og tilkoblinger
 • sveisede koblinger og skrudde skjøter
 • kabler lengdemåling
 • lynavledere og jordingsledere
 • viklinger på motorer og transformatorer
 • jernbane jordinger, skjøter og ledere
 • vindkraftverk og avioniske lynnedslag beskyttelse
 • fordelingsskinner, prøving av skjøter og tilkoblinger
 • høystrømstilkoblinger som brytere, jordskinner, sveiseskjøter, kabler o.l.
 • flyskrog og statiske kontrollkretser

Ved kjøp av måleutstyr fra Megger AS er du også sikret å få rask lokal service i Norge da vi har eget serviceverksted og sertifiserte teknikere, samt god teknisk support. Dette får du ikke om du handler av et "katalogfirma"!