SERVICE PÅ SF6 UTSTYR

DILO SF6 service, kalibrering og reparasjoner av SF6 håndteringsutstyr og måleinstrumenter.

Våre teknikere reiser over hele Norge for onsite service på bl.a. DILO SF6 utstyr og har spesialutdannelse fra Tyskland innen SF6 håndtering.

 

Megger AS er i forkant når det gjelder utdannelse og opplæring innen SF6 håndtering med sertifisering etter Commission Regulation (EC) No. 2015/2066 før det ble innført i Norge. Ring oss på telefon 22 28 00 40 eller send en epost til adressen post(at)megger.no for å mottat mer informasjon eller prisoverslag på jobb.

Standard periodisk Service for DILO Cart
DILO anbefaler forebyggende vedlikehold med jevne mellomrom. De anbefalte vedlikehold- og kalibrerings intervaller er angitt i medfølgende bruksanvisning til enheten. Kalibrering, der det er nødvendig, utføres bare ved DILO i Tyskland.

Komponenter som krever jevnlig service er: Partikkelfilter, tørrfilter, forfilter, sjekk/overhaling av kompressorer og vakuumpumper samt bytte av slanger og sjekke for lekkasjer.

Vi anbefaler kunden å tegne en serviceavtale slik at dere får beskjed fra oss når utstyret skal ha service og sikrer at deres utstyr er "up-to-date". Ta kontakt for mer informasjon.

Standard Servicepakken inkluderer:

 • Filter pakke med Partikkelfilter, tørrfilter m/ pakninger for service vogn.
 • Alt arbeid med å tømme service vogn for SF6 gass samt bytte filter.
 • Sjekke hele systemet for lekkasjer (SF6) når systemet er i drift.
 • Oljeskift på vakuumpumpe.
 • Funksjonstest med nivåer - vakuumpumpe.
 • Funksjonstest med nivåer - kompressor.
 • Funksjonstest med nivåer - vakuumkompressor.
 • Visuell inspeksjon etter skader og slitasje.
 • Programvare oppdatering (kun vogner hvor dette er aktuelt).
 • All medgått arbeidstid for standard service.

* Ved service hos kunde tilkommer reiseutgifter for teknikker.

Opsjoner til Standard Service

 • Filter pakke med Partikkelfilter, tørrfilter og pakninger for forfilter.
  Alt arbeid med å tømme forfilter for SF6 gass samt bytte filter.
 • Bytte stempelringer kompressor.
  Pris på forespørsel, avhengig av modell
 • Bytte membran vakuumkompressor.
  Pris på forespørsel, avhengig av modell
 • Bytte av slanger.

Pris på forespørsel, avhengig av modell.

Intervaller og vedlikehold av DILO Service Carts
Oversikt over intervaller for vedlikehold av servicevogner som anbefalt av produsenten DILO.

Send en epost til adressen post@megger.no for mer informasjon og tilbud på aktuelt serviceoppdrag der ønskes utført.