VÅRE TEKNISKE TJENESTER

Megger AS sitt primære arbeidsområde er salg av måleinstrumenter og utstyr samt service, teknisk support og kursvirksomhet. Men i tilfeller der kunder trenger ekstern bistand til lokalisering av vanskelige kabelfeil, kappefeil, høyspent testing, aldringsdiagnose eller SF6 gass arbeid kan våre teknikere bistå for utførelse av slike oppdrag.

Ta kontakt på tlf. 22280040 eller adressen post(at)megger.no for mer informasjon om hvilke tjenester som tilbys.