TESTING & PD MÅLING AV HØYSPENTKABLER

Megger tilbyr høyspent testing og PD diagnose med leie av utstyr og utførelse av målingene med eget personell.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Igjennom vår fabrikk i Tyskland, Megger Germany, tilbyr Megger AS PD testing av høyspent kabler i Norge hvor fabrikken stiller med både mannskap og utstyr.

VLF AC testing av kabler gjelder kun for mellomspenningsnivå kabelnett opptil 36kV. For høyspent kabler 66kV, 132kV etc. benyttes andre HV AC testmetoder som DAC. Megger tilbyr DAC test systemer opptil 300kV i henhold til IEC 60502-2 og systemet kan samtidig utføre PD måling av kabler med skjøter og termineringer. Les mer om DAC systemet til Megger her.

Ta kontakt med Megger på adressen post(at)megger.no for et uforpliktende tilbud på leie av utstyr og utførelse av jobben eller ring telefon 22280040 for mer informasjon.