RENSING AV SF6 GASS

Megger AS har i 2023 videreutdannet to ansatte i Tyskland, innen SF6 gass rensing, for drift av et unikt renseanlegg leid inn våren 2023 fra tyske DILO. Bakgrunnen er at fra nyttår innførte norske myndigheter en avgift på import av ny SF6 gass på hele 22.300,- kroner per kilo og dermed blir det i praksis umulig å kjøpe ny gass for å etterfylle de mange SF6 gass isolerte høyspent GIS anleggene i Norge.

Løsningen var altså å få leie Europas eneste spesial anlegg for rensing av SF6 gass og fraktet dette til Norge hvor Megger  i noen intense uker jobber lange dager for å rense flere tonn med gass for flere store netteiere.

Megger AS ser på dette som et unikt miljøtiltak siden det er svært energikrevende å produsere ny SF6 gass og renset gass vil faktisk inneha en renhet på 99,99% og kravet til ny gass er 98,5%. I tillegg er dette et svært viktig økonomisk tiltak for norske netteiere som nå slipper den drepende importavgiften. Rensingen er selvsagt også veldig bra for klimaet og miljøet.

Ta kontakt med Megger AS for mer informasjon om SF6 gasshåndtering eller rensing på epost: post(at)megger.no .