KURS & FAGSEMINARER

Kurskalender:

  KURS INNSTILT GRUNNET COVID19 MEN VI TILBYR TEAMS KURS!  
4. feb. 2020 Fordypning i avansert kabelpåvisning og deteksjon. Klikk her for mer informasjon.
12. feb. 2020 Kabelfeilsøkingskurs m/ støtgenerator metode, lyttemetode og fokus på sikkerhet Klikk her for mer informasjon.
26. feb. 2020 Fordypning i ekkometermåling (TDR), feilsøk & fingerprint. Megger i Sarpsborg Klikk her for mer informasjon.
04. mars 2020 2 kurs i ett: Ledningssøk (rørdeteksjon) og lekkasjelyttingsteknikker Se beskrivelse nedenfor.
22. apr. 2020 Fordypning i avansert kabelpåvisning og deteksjon, ekspert fra VXMT bidrar. Kansellert grunnet koronavirus.
9.-10. juni 2020 Avanserte kabelfeilsøkingsmetoder v/ Norsk Energifagsenter i Rossfjorden Kansellert grunnet koronavirus.
8.-9. sept 2020 Avanserte kabelfeilsøkingsmetoder v/ Norsk Energifagsenter i Rossfjorden Klikk her for mer informasjon.
16. sept. 2020 Fordypning i avansert kabelpåvisning og deteksjon, ekspert fra VXMT bidrar. Klikk her for mer informasjon.
23. sept. 2020 Kurs i avansert isolasjonstesting av kabler, trafo, kappetest m.m. Klikk her for mer informasjon.
14. okt. 2020 Grunnkurs i jordfeilsøking og jordtesting. Klikk her for mer informasjon.
09.-13. nov. 2020 Tysklandsseminar i avansert kabelfeilsøking på Megger fabrikken i Baunach Kansellert grunnet koronavirus.
mars 2021 Tysklandsseminar i avansert kabelfeilsøking på Megger fabrikken i Baunach Klikk her for mer informasjon.

NB: Vi kommer gjerne ut til din bedrift og holder våre kurs lokalt :) ta kontakt for mer informasjon.