Kurs i sikker kabelutvelgelse- og faseidentifikasjon.

Kurs med teori og praktisk demonstrasjon av metoder for sikker kabelutvelgelse og identifikasjon samt faseverifikasjon.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

Megger AS har ofte henvendelser vedrørende utvelgelse og identifiering av umerkede og ukjente kabler i grøft eller kanaler. Spesielt blir vi ofte spurt om metoder og utstyr for å kunne detektere om en kabel er spenningssatt eller ei og hvordan man kan sikkert identifisere umerkede kabler. Ikke alle har gode nok kunnskaper og rutiner omkring dette og derfor skjer det fortsatt at spenningsatte kabler skytes feil.


KURSINFORMASJON


Kurset omhandler teorien til de vanligste metodene for kabelidentifikasjon og vi har tilrettelagt for praktiske øvelser på Megger AS sitt kabeltestfelt. Frekvensbaserte utvelgelsesmetoder samt DC puls metode gjennomgås og begrensninger og vanlige brukerfeil gjennomgås spesielt.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående teoretiske kunnskaper om kabel- og faseidentifikasjon samt praktisk erfaringer med testing i felt og hands-on med instrumenter. Kurset gir nødvendig kompetanse for å kunne ivareta sikkerhet under arbeidet og utføre riktig utvelgelse av kabler.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Her følger agenda for dette kurset:

 • Nytt tema: ref. FSE og NEK EN 50110 for kabelidentifisering
 • kabelutvelgelse med tonefrekvensmetode, AC, drallmetoden
 • kabelutvelgelse med tonefrekvensmetode, AC, revolveringsmetode
 • verifisering av spenningsløs kabel, strøm og spenning med 50Hz passiv deteksjon
 • kabelutvelgelse med pulserende DC metode på "død" kabel, CI systemet
 • Nytt: kabelutvelgelse med pulserende DC metode på kabler i drift, LCI systemet
 • problemer og begrensninger med DC metoden, forslag til løsninger
 • Nytt: SignalSelect metoden for utvelgelse med egnet kabelsøker
 • detaljert gjennomgang og presentasjon av ulike instrumenter
 • praktiske øvelser i kabelidentifisering på vårt kabeltestfelt
 • Nytt: metoden for fase verifikasjon, PVS 100 gjennomgang


GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ute hos den enkelte bedrift eller ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 3 timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser i felt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ta kontakt for mer informasjon per telefon 22 28 00 40. Påmelding klikk her...

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !