Megger sitt Tysklandsseminar i Avansert kabelfeilsøking.

Avansert kabelfeilsøking, kabeltesting, kabelutvelgelse, kabelpåvisning m.m. Vårt mest komplette kursopplegg!

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Artikkel i VOLT om Tysklandsseminaret
 • Om vår kursvirksomhet
 • Tilbakemeldingsskjema

Tysklandsseminaret avholdes 16. til 20.oktober 2023, uke 42.  Meld din intersse, påmeldinger registreres fortløpende og innen fristen 20. august! 

Last ned brosjyre med beskrivelse og bilder over Megger testsentre i Tyskland, Østerrike og Norge.


KURSINFORMASJON


Av faste kurs har vi en årlig tradisjon siden 1982 å reise til Tyskland, med en gruppe norske kunder, for en ukes kurs og trening i avansert kabelfeilsøking. Dette populære seminaret omhandler moderne måleteknikk for feilsøking, testing, diagnose og påvisning av energikabler. Seminaret er relevant for både ingeniører, teknikere, montører, driftsledere og nettsjefer. For å få tilsendt påmeldingsskjema med prisinformasjon og reiseopplegg fyll inn kontaktskjemaet ovenfor.

Dette fagseminaret er vårt mest komplette kursopplegg og det gir en bred forståelse av alt innen kabelfeilsøking og testing samt påvisning, deteksjon, utvelgelse, diagnose av kabler m.m. Anbefales ! 

Les Volt Magasinets reportasje fra tysklandsseminaret 2014 her...

Seminaret går over en arbeidsuke (inkl. reise) og har både en teoretisk og en praktisk del. Arrangør er Megger (Seba KMT GmbH), verdens største produsent av feilsøkingsutstyr for kabel. Vi disponerer et stort kabeltestfelt, som nylig har blitt oppgradert og utvidet, med nedgravde feilbeheftede kabler samt flere ”testlaboratorier” hvor vi benytter større høyspent måleutstyr som vanligvis er innmontert i såkalte kabelmålevogner.

Vi har et eget undervisningsbygg hvor all teoretisk undervisning finner sted. Normalt deltar mellom 10-15 ulike nasjoner under disse seminarene og den norske og den svenske gruppen har felles undervisning. Det er derfor ikke behov for tyske eller engelske språkkunnskaper da all undervisning skjer på skandinavisk og alt teorimateriell som deles ut er skrevet på norsk.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående teoretiske kunnskaper om kabelpåvisning, kabelidentifikasjon, kabelfeilsøking og kabeltesting samt praktisk erfaringer med alle påvisningsmetoder i felt med forskjellig deteksjonsutstyr. Kurset gir nødvendig kompetanse for å kunne arbeide effektivt med kabelfeilsøking.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 40 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis utstedes fra Megger Ltd. til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Videre informasjon om seminarets innhold følger nedenfor:

 • Påvisning og deteksjon av kabler
 • Kabel- og faseutvelgelse med tonefrekvens- og DC-metode
 • Punktnøyaktig feilsøking med tonefrekvens
 • Kappefeiltesting (REN 9113) og kappefeilsøking med AC/DC-skrittspenningsmetode
 • Punktnøyaktig feilsøking med støtspenningsgenerator
 • Forlokalisering av lavohmige feil med impulsekkometer (TDR)
 • Forlokalisering av høyohmige feil med lysbuestabilisering (ARM,ICE,DECAY m.m.)
 • Kabeltesting med VLF (0,1 Hz) og aldringsdiagnose samt informasjon om PD-måling
 • Punktnøyaktig feilsøking av kappefeil med DC skrittspenningsmetode
 • Kabeltesting med DC, Isolasjonstesting (megging)m.m.


GJENNOMFØRING


Undervisningen skjer tirsdag, onsdag og torsdag og fredag avsluttes seminaret med retur til Norge fra Frankfurt og vanligvis en sightseeing i Bamberg by (nær fabrikken) som er Tysklands best bevarte by og oppført på UNESCO´s liste over verneverdige byer. Se film fra Bamberg by nedenfor.

Kursdeltagere tildeles teorimateriell og kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no.

Les mer om Bamberg her...

   

Kurset holdes ved den gamle Seba Dynatronic® Mess- und Ortungstechnik GmbH fabrikken, nå Megger Germany GmbH, i byen Baunach i Bayern.

For å få tilsendt svarslipp for prisinformasjon, reiseopplegg og påmelding, send oss en e-post på: post(at)megger.no  

Velkommen til en produktiv og trivelig uke i Bayner !

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Under høstseminaret 2014 hos Seba KMT i Baunach, Syd-Tyskland, fikk vi besøk av redatør for VOLT magasinet, Tor Bergersen. Han laget en god dekning av dette seminaret som kan lese i Volt sin utgave nummer 8 for 2014.

Klikk på bildet nedenfor...

Megger AS legger stor vekt på opplæring i bruken av vårt måleutstyr og derfor er kurs- og seminarvirksomhet en prioritert oppgave fra vår side. Vi i Megger holder årlig mange kurs på forespørsel fra norske elverk, kommuner, jernbaneverket og ulike private bedrifter og vi kan gjerne komme til din bedrift og gjennomføre et skreddersydd fagseminar. 

Megger AS tilbyr igjennom våre mange fagkurs og seminarer en viktig utdannelse av måleteknisk personell. En utdannelse som ikke tilbys ved noen videregående eller ved noen høyskoler og hvor den praktiske utførelsen av måletekniske operasjoner er i fokus.

I dag er det helt nødvendig for elektrobransjen i Norge å følge med i utviklingen. Fagpersoner med ansvar for feilsøking o.l. må få anledning til å videreutdanne seg og holde sine tekniske kunnskaper ved like og ledere innen bransjen må være oppdatert innen moderne måleteknikk som faktisk gir store besparelser. Dagens krav til effektivitet og kortest mulig tidsavbrudd i strømforsyningen ved feilsituasjoner er viktig for alle parter.

Sommeren 2008 bygget vi vårt eget kabeltestfelt ved våre lokaler i Bjørnstadmyra, nord for Sarpsborg, i samarbeid med Nexans og Fortum Service. Her har vi nå ulike kabelfeil konstruert; kappeskader (TSLF kabel), lavohmige og høyohmige kabelfeil samt at vi har gode muligheter for å trene kabelpåvisning induktivt så vel som konduktivt.

Sommeren 2014 utvidet vi vårt testfelt til også å kunne trene vannlekkasjesøking med marklytter. Ulike rørmaterialer og lekkasjestørrelser trenes på: PVC-150mm, PE-120mm, Stål-100mm og Duktil-150mm.

Ring oss gjerne for mer informasjon om våre seminarer på telefon 22 28 00 40 eller send oss en e-post på adressen: post@megger.no . Klikk på de underforliggende informasjonssider for å lese mer om våre faste kurs. Vi tilbyr kurs på norsk eller engelsk og tar også ta oppdrag utenfor Norge.

Trenger dere overnatting kan vi anbefale Quality Hotell og Superland (tlf. 69101500) der ligger 5 minutter fra vårt kontor og vegg i vegg med det nye Science Centeret Inspiria. Husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. Påmelding til kurset kan skje til våre adresse: post@megger.no

(Finner du ikke opplæring i den måleteknikk du ser etter, ring oss og spør om vi kan hjelpe til. Informasjonen vist her er et utdrag av våre viktigste områder.)

Her er noen av de firmaer vi har gjennomført omfattende fagkurs og opplæring av mannskap for:

 • Statoil
 • Shell
 • Nexans
 • Aker Solutions
 • IKM Laboratorium
 • Parker Scanrope
 • BKK
 • Eidsiva
 • Fortum
 • Hafslund
 • Infratek
 • Skagerak 
 • Jernbaneverket
 • Avinor
 • Ahlsell
 • Geomatikk
 • Draka Kabel
 • Store Norske Spitsbergen Kullkompani

samt de fleste energiverk omkring det ganske land, Varanger Kraft, Hammerfest Elverk, Alta Kraftlag, Troms Kraft, Hålogaland Kraft, Narvik Energi, Bodø Energi, Lofotkraft, Helgelandskraft, Rødøy-Lurøy kraftverk, NTE, Trondheim Energi, Nordmøre Energi, BKK, Odda Energi, Kvinherad, Tussa, Haugaland Kraft, Lyse, Otera, Skagerak, Hafslund, Infratek, Fortum, Nettpartner, Eidsiva og Fortum for å nevne noen.

Vi har også kjørt kurs for mange ulike bedrifter, Forsvaret og industri samt i tillegg har vi kjørt kurs i vannlekkasjesøk og rørdeteksjon for flere kommuner omkring i landet.

Ved påmelding, husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. MERK påmeldingsfristene og at påmeldinger er bindende, dvs. at eventuelle avbestillinger må skje i god tid før arragmentet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller flytte på planlagte kurs hvis det skulle bli for få deltakere eller hvis det av andre grunner skulle bli nødvendig.

Vi holder mange ti-talls kurs omkring i landet hvert år i tillegg til våre faste oppsatte kurs i Sarpsborg og i Tyskland og vi kan gjennomføre kurs på engelsk eller norsk med tilhørende utarbeidet teorimateriell. 

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !