Reflektometer / Pulsekkometer teknologi (TDR) og lysbuestabiliseringsmetoder som forlokalisering av kabelfeil.

Fordypning i bruk av ekkometer (TDR). Teoretisk gjennomgang av ekkometerteknologi samt praktiske øvelser.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON


Dette er et fordypningsseminar for de som ønsker å lære mer om grunnleggende teori innenfor ekkometerteknologi (TDR). Ekkometer er det viktigste verktøyet vi i dag har til å forlokalisere kabelfeil og dette er både tidsbesparende og kabelbesparende kabelfeilsøking da man slipper å belaste kabelen (måleobjektet) over lang tid med "gamle" tradisjonelle målemetoder med høy spenning. Seminaret tar også for seg praktiske målinger og betjening av instrumenter som en del av opplegget. Ved gjennomføring i Megger sine lokaler gjennomføres de praktiske øvelser ved et innendørs testoppsett, TDR prøvestasjon, med flere hundre meters kabel med ulike feil hvor vi kan trene praktiske TDR målinger fra undervisningsrommet.

 

Ekkometer er et viktig fagområde for lokalisering av deteksjon av såvel feil på energi- og signalkabler som på luftlinjer og umbilicals/sjøkabler. Megger (tidligere Seba nor) har mange års erfaring innen dette området og god kompetanse.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående teoretiske kunnskaper om kabelfeilsøking og måling med TDR (reflektometer) samt praktisk erfaringer i felt. Kurset gir nødvendig kompetanse for å kunne arbeide med slik kabelfeilsøking.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Megger kan tilby følgende agenda for vårt TDR teknologiseminar:

 • grunnleggende pulsteknologi og fysikk
 • beregning av løpehastighet og refleksjonsfaktorer
 • konsekvenser av dempning og pulsbredder
 • tolking av måleresultater
 • avansert bruk med IFL, gjennomsnittsmåling, justering av kompenasjon og amplitude
 • ekkometer og lysbuestabiliseringsteknikker (ARM, Decay, ICE, LSG, passive metoder etc.)
 • ekkometer på sjøkabel/umbilical med LDE800 filter designet på oppdrag for Nexans og Equinor (Statoil)
 • prosedyre for "fingerprint" målinger på bl.a. sjøkabler
 • praktiske målinger på TSLF energikabel på testfelt
 • praktiske målinger på signalkabel med simulerte feil


GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ute hos den enkelte bedrift eller ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 5 timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ønsker du mer informasjon eller å bli satt på neste kurs i er det bare å sende oss en e-post, post(at)megger.no eller
ring 22 28 00 40.

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !