Kabel Fagseminar ved Stiftelsen Norsk Energifagsenter

Fast årlig fagseminar for energiverk i kabelfeilsøking, testing og deteksjon. Arrangeres i Stiftelsen Norsk Energifagsenter sine lokaler i Rossfjordstraumen. Tema for 2020 seminaret er "Moderne kabelfeilsøkingsteknikker".

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

"Kabel Fagseminar" i Rossfjordstraumen er et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Energifagsenter og Megger AS (tidl. Seba nor AS) som arrangeres årlig. I 2020 blir det holdt i uke 24, 9. og 10. juni. Avbestilt grunnet Covid19 virussituasjonen. Nytt kurs vil bli satt opp til høsten, 8. og 9. September 2020.

Siden årets Tysklandsseminar med kabelfeilsøking utgår grunnet koronavirus situasjonen blir årets seminar i Rossfjorden en god erstatning for dette med spesielt fokus på moderne kabelfeilsøkingstekniker og kabeltestmetoder. Seminaret vil gå over to dager med både teori og praktiske øvelser på fagprøvesenterets kabeltestfelt.

I tillegg vil regionsjef Trond Nesbakken fra Nexans holde et innlegg med temaene:

 • materialvalg og tykkelse for ytre kappe
 • kabelsand og dens betydning
 • reduksjon av overføringsevne ved bruk av stedlig masser
 • enkle tiltak for å redusere kappeskader

KURSINFORMASJON


Fagseminaret retter seg mot ingeniører og montører i norske elverk der ønsker undervisning og opplæring i moderne tekniker for kabelfeilsøking, kabeltesting, kabelpåvisning m.m.

Fagseminaret består av både en teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser på fagsenterets kabeltestfelt. I tillegg er fagseminaret åpent for lærlinger ved fagsenteret.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående teoretiske kunnskaper om kabelpåvisning, kabeltesting, kabelfeilsøking o.l. avhengig av oppsatt agenda for året.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA FOR 2020


I år blir temaet "Moderne kabelfeilsøkingsteknikker" med følgende agenda fordelt på to dager:

 • grunnleggende bruk av støtgeneratorutstyr
 • korrekt forskriftsmessig tilkobling av støtgenerator på feilbeheftet kabel ref. FSE
 • problematikken omkring bruk på uskjermet 4-leder kabel og risiko for farlige skrittspenninger i marken
 • gjennomgang av sikkerhetsprosedyrer og viktige merknader
 • grunnleggende reflektormeter pulsteknologi og fysikk
 • beregning av løpehastighet og refleksjonsfaktorer
 • konsekvenser av dempning og pulsbredder, justering av kompenasjon og amplitude
 • ekkometer og lysbuestabiliseringsteknikker (ARM, Decay, ICE, LSG, passive metoder etc.)
 • tolking av måleresultater, dokumentasjon
 • aldring i kabel, begrepet space charges og vanntrær
 • tradisjonell høyspent DC testing av kabler
 • høyspent AC Hz testing
 • høyspent VLF Sinus testing/cosinus square testing
 • kappetesting i henhold til REN 9113 og Sintef.
 • forlokalisering av kappeskader med høyspent målebro.
 • forlokalisering av kappefeil på TSLF trukket i plastrør.
 • spesielle problemer ved feilsøk på TSLF-J kabelprodukter.
 • metoder for å avsløre "falske signaler" og verifisere at man har en virkelig kappeskade
 • spesielle teknikker og måletekniske tips for etterlokaliseringen
 • Punktnøyaktig kappefeilsøking: skrittspenningsmetoden med DC og AC
 • Kabelfeilsøking med tonefrekvensmetoder og bruk av avansert kabelsøkerutstyr
 • Full gjennomgang av utstyr og muligheter i kabelmålebilsystemet Centrix

Praktiske øvelser og feilsøking på kabeltestfeltet i Rossfjorden.


GJENNOMFØRING


Antatt varighet er omkring 6-8 timer kursdagene timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser i felt på fagprøvesenterets kabeltestfelt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ta kontakt med Megger AS for å få tilsendt detaljert agenda, pris og påmeldingsinformasjon på epost: post(at)megger.no .

Se Norsk Energifagsenter sine nettsider her...

Meld din interesse for kurset her, så sender vi deg mer informasjon og invitasjon når tiden nærmere seg.

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !