Kabel Fagseminar ved Stiftelsen Norsk Energifagsenter

Fast årlig fagseminar for energiverk i kabelfeilsøking, testing og deteksjon. Arrangeres i Stiftelsen Norsk Energifagsenter sine lokaler i Rossfjordstraumen. Denne gangen deltar Megger USA med en ekspert innen kabelfeilsøking.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

"Kabel Fagseminar" i Rossfjordstraumen er et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Energifagsenter og Megger AS som arrangeres årlig. Nytt kurs blir 11. og 12. September 2024. Seminaret vil gå over to dager med både teori og praktiske øvelser på fagprøvesenterets kabeltestfelt og vil omhandle alle metoder for kabelfeilsøking både punktnøyatige etterlokaliseringsmetoder og lysbuestabiliserings forlokaliseringsmetoder med TDR. Det blir praktiske øvelser på kabeltestfeltet i tillegg til teorigjennomgang.

Dr. Henning Oetjen, Product Manager for Cable equipment, ved Megger i Valley Forge, USA, bistår oss denne gang med foredrag om kabelfeilsøkingsteknikker på lavspent og mellomspenningsnivå. Henning er en veteran inne kabelfeilsøking og tidligere direktør for HDW Electronics som utviklet EZ thump feilsøkingsenheten. Bli med å lær hvordan de utfører kabelfeilsøking i USA :)

I tillegg leder som vanlig daglig leder i Megger AS, Leif Bjørge Pedersen, seminaret og hjelper til med å oversette og besvare Hennings presentasjoner som holdes på engelsk. Merk at største parten av seminaret holdes på norsk og teorimateriell på norsk blir delt ut til alle deltagere. For eventuelle spørsmål send epost til pedersen@megger.no.

 


KURSINFORMASJON


Fagseminaret retter seg mot ingeniører og montører i norske elverk der ønsker undervisning og opplæring i moderne tekniker for kabelfeilsøking, kabeltesting, kabelpåvisning m.m.

Fagseminaret består av både en teoretisk gjennomgang og praktiske øvelser på fagsenterets kabeltestfelt. I tillegg er fagseminaret åpent for lærlinger ved fagsenteret.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere inngående teoretiske kunnskaper om kabelpåvisning, kabeltesting, kabelfeilsøking o.l. avhengig av oppsatt agenda for året.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med 40 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA FOR 2024


Dag 1:

 • Kabeltesting med DC, Isolasjonstesting (megging)m.m.
 • Sikkerhetsprosedyrer for kabel- og kappefeiltesting (ref. FSE)
 • Punktnøyaktig kabelfeilsøking og jordfeilsøking med tonefrekvens 
 • Foredrag med Megger USA om moderne metoder for kabelfeilsøking
 • Servering av varm lunsj :)
 • Kappefeiltesting (REN 9113) og kappefeilsøking med AC/DC-skrittspenningsmetode samt HV målebrometode
 • Praktiske øvelser ute med kappefeilsøk og kabelfeilsøk

Felles middag i Finnsnes på kvelden for de som ønsker det.

Dag 2:

 • Punktnøyaktig feilsøking med støtspenningsgenerator, akustisk metode
 • Forlokalisering av lavohmige feil med impulsekkometer (TDR)
 • Forlokalisering av høyohmige feil med lysbuestabilisering (ARM,ICE,DECAY m.m.)
 • Servering av varm lunsj :)
 • Praktiske øvelser ute med støtgenerator og reflektometer (TDR)


GJENNOMFØRING


Antatt varighet er omkring 6-8 timer kursdagene timer avhengig av gjennomføringen til de praktiske øvelser i felt på fagprøvesenterets kabeltestfelt. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post(at)megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

Ta kontakt med Megger AS for å få tilsendt detaljert agenda, pris og påmeldingsinformasjon på epost: post(at)megger.no .

Se Norsk Energifagsenter sine nettsider her...

Meld din interesse for kurset her, så sender vi deg mer informasjon og invitasjon når tiden nærmere seg.

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !