Grunnkurs i jordfeilsøking og jordtesting.

Innføring i jordfeilsøking på 230V IT nett med lavfrekvens 5Hz metode og Tico metoden med ulike mottakerapparater. I tillegg jord resistivitetmåling, jordelektrodetesting og jordkontiniuitetsmåling.

 • Produktinfo
 • Deltager kursregistrering
 • Tilbakemeldingsskjema

KURSINFORMASJON


Dette kurset er ment å gi en god innføring i jordfeilsøking på 230V IT nett med lavfrekvens 5Hz metode og Tico metoden med ulike mottakerapparater. Videre omhandles testing av jordelektorder, jordkontinuitetsmåling samt jordresistivitetsmåling.

Kurset tar for seg grunnleggende teori samt inngående kunnskap om de praktiske målemetoder for jordfeilsøking og jordtesting. 

Dagens krav til stabil leveranse og økt belastning i lavspentnettet med lading av elbiler gjør det spesielt viktig å ha en god beredskap og kunnskap om effektiv jordfeilsøking i lavspentnettet. Dette kurset gir en god innføring i metoder og utstyr og har en stor grad av praktisk vinkling.


KOMPETANSEMÅL


Gi kursdeltagere teoretiske kunnskaper om jordfeilsøking og jordeelektrodetesting samt praktisk hands-on erfaringer med måleinstrumenter. Kurset gir nødvendig basis kompetanse for å kunne arbeide med jordfeilsøking, jordelektrodetesting og jordresistivitetsmåling.

Megger sine fagseminarer og kurs tilfredsstiller kravet til dokumentert opplæring og FEK forskriften med over 35 års erfaring har vi opparbeidet viktig kompetanse som formidles under våre kurs. Kompetansebevis kan utstedes til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.


AGENDA


Her følger agenda for dette kurset:

 • Innledende om jordfeil i 230V IT nett, ref. REN 8031
 • 5Hz metoden fordeler og virkemåte
 • Praktisk prosedyre ved 5Hz metoden
 • Tico metoden virkemåte forklart
 • Praktisk prosedyre for Tico metoden
 • Ulike mottakere, fordeler og ulemper
 • Mulige feilkilder ved Tico metoden
 • Jord resistivitetsmåling, Wenners metode
 • Jordelektrodetesting, stake-less måling
 • Jord kontiniuitetsmåling


GJENNOMFØRING


Kurset kan avholdes ute hos den enkelte bedrift eller ved Megger sine lokaler i Sarpsborg. Antatt varighet er omkring 3 timer og det settes av tid til "hands-on" på aktuelt utstyr. Kursdeltagere tildeles teorimateriell og eventuelt kursbevis i etterkant av gjennomføringen. Påmelding kan skje via e-post eller kontaktskjema på nettside. For informasjon om kursavgift og andre praktiske opplysninger send oss en epost på post@megger.no. Påmelding er bindende og ved avbestilling senere enn 3 dager før kursstart belastes kunden for full pris. Megger tar forbehold om avlysning av kurs ved sykdom, for få påmeldte eller force majeure.

 

Fyll inn skjema på denne siden for hver kursdeltager dere har meldt på. Kun registrerte kursdeltagere vil få utstedt et gyldig sporbart kursbevis fra Megger AS etter fullført kurs. 

Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring i henhold til FEK «Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr», hvor forskriften stiller krav til foretak og personer som utfører eller tilbyr å utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. FEK stiller krav til faglig utdanning, men presiserer også i § 5 at personell skal holdes faglig oppdatert på gjeldende forskrifter, normer og den teknologiske utviklingen. Med dette sier man at det må foreligge et opplegg i virksomheten for å holde personellet faglig oppdatert og at opplæringen skal dokumenteres. Megger sine kurs hjelper bedriften tilfredsstille disse krav.

Deltagere skal registreres i forkant av det aktuelle kurset og oppmøte kontrolleres før kursbevis utstedes. Ta kontakt med Megger AS for hjelp til dette eller for endringer i allerede registrerte påmeldinger, post(at)megger.no.

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !