Ferrolux universalt tonefrekvensutstyr

Ferrolux tonefrekvens deteksjonsutstyr for påvisning, identifikasjon og feilsøking.

  • Produktinfo
  • Tilbakemeldingsskjema

Seba KMT Ferrolux (gamle Ferrolux har vært brukt av blant andre Televerket i mange år og ble ofte kalt "svartekassa", typegodkjent av instrumenttjenesten). NYE FERROLUX Leveres med 10 watt sender (50 watt og 200 watt også mulig) og mottaker samt søkespole for vanlig påvisning. Inkl. hodetelefoner, tilkoblingskabler og batterilader for sender, sender og mottaker. 3 aktive tonefrekvenser for minimalt smitte av signal til andre ledere samt passiv 50 Hz frekvens. Pat. metode for selektering "Signal Select" og "Super Maksimum" for sikker påvisning. Mulighet for GPS logging og kan brukes til kabelutvelgelse, feilsøking og påvisning. Kan benyttes til blant annet varmekabelfeilsøking.