Vivax-Metrotech vLoc3 RTK-PRO avansert påvisnings- og GPS innmålingsinstrument.

Artikkelnr.: 1.226.01.00031

Håndholdt RTK-PRO ledningssøker og påvisningsinstrument med integrert RTK GNSS for nøyaktig GPS innmåling av ledningstraseer. Nå også med "walk back" funksjon og POI innmåling.

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

Produktinfo

RTK-PRO Utility Loactor with Survey-Grade GNSS

 • Verdens første kabelsøker med integrert RTK GNSS!
 • Høy posisjonsnøyaktighet innmåling i ett håndholdt instrument!
 • Det ultimale verktøy for innmåling av ledningstraseer til digitale kart!

Denne unike kabelsøkeren er verdens første påvisningsinstrument med innebygget GPS system med RTK basestasjonkorreksjon GNSS for høy nøyaktighet ved innmålingsjobber.

Mange sterke referanser i Norge med bl.a. Geomatikk, Bane nor, Signal Bredbånd, Kraftia Tjenester, Midtnett, BKK, Telenor, Griug, Nedre Romerike Avløpsselskap, Jæren Kabelnett, RK Nett m.fl. 

vLoc3 RTK-PRO leveres standard med en 5 watt sender med men kan som opsjon leveres med 10 watt sender.

vLoc3 RTK-PRO mottakeren er første i verden med å integrere RTK GNSS nøyaktighet. Ved bruk av RTK-Pro interne cellulær modul med 4G LTE, har operatøren muligheten til å koble seg til NTRIP RTK (Real-Time Kinematic) som gir RTCM 3 korreksjoner. Ved å bruke disse korreksjonene, kan operatøren samle begge data om påvist posisjon sammen med den geografiske plasseringen med høy nøyaktighet.

POI (interesse punkter) som kumlokk, kabelskap etc. kan også innmåles med egendefinerte symboler og tekst langs en ledningstrase. Våren 2021 ble "walk back" funksjonlansert i siste firmware som gjør det enkelt å finne tilbake til tidligere innmålte punkter i felt.

I tillegg har siste oppdateringen for vLoc3 RTK-Pro-mottakeren til versjon 1.32 følgende:

1. forbedret walk-back-funksjon:

- Manuell innføring av målkoordinatene i vLoc3 RTK-Pro-mottakeren (se "Avansert Walk-Back-funksjon" Hurtigveiledning).

- Lengre avstander til målpunktet vises nå uten avbrudd

- Uten GPS-signal vises ingen retningspil eller avstand

2. integrering av en Bluetooth-strekkodeleser (for øyeblikket testet: Datalogic PowerScan PBT950x) Dette gir muligheten til å inkludere interessepunkter, dvs. objekter som allerede har en strekkode direkte i objektlisten.

3. tilleggsutvalg av adapterstenger for måling i grøfter. Krever valgfritt tilbehør.

4. forenklet markørplassering: siden mottakeren alltid må heves med 20 cm for å bestemme dybden på markørene, viser skjermen nå høyden mottakeren må heves med. Kravet til dette er en stabil RTK-mottakelse. (RTK fix / grønt symbol)

5. samt noen ekstra punkter som:

- NTRIP caster-adresse, port og mobilautentisering (PAP eller CHAP) vises nå i tillegg i "Info" -skjermen

- Mer detaljert visning av GPS-ikonet på hovedskjermen (statuslinje øverst)

RTK-Pro ble designet for bruk på alle operatørnivåer, ved bruk av brukervennlige og intuitive lokaliseringsskjermer. Operatører bekrefter bare dataene med et trykk på en knapp. Alle feltdata blir sendt automatisk til nettskyen samt lagret internt i mottakerens minne for gjennomgang og eksport til eksterne kartprogrammer.

vLoc3-serien inneholder åtte passive lokaliseringsmoduser, feilsøkingsmodus, SD (som viser retningen på utgående strøm), og en rekke konfigurerbare frekvenser fra 16Hz til 200 kHz. Visuelle og mekaniske vibrasjonsvarsler kan også konfigureres av brukeren som gir advarsler for grunne dybder, overbelastning, luftledninger og overdreven svinging. Senderen inkluderer Tx-Link som opsjon og gjør det mulig for brukeren å endre frekvensene til senderen, strømutgangen og betjene de fleste funksjonene til senderen eksternt (fjernstyring).

Med nye mottaker 3D søkespoler og avansert databehandling muliggjør vLoc3 RTK-PRO blant annet:

 • 3D påvisning med sideveis meterangivelse når man står til siden for traséen i tillegg til dybde 
 • 3D maksimum gir maksdeteksjon fra alle vinkler
 • Planvisning tilbyr en ny "radar" visning av ledningstrasé
 • Transvers plotting av samtidig maks og minimumspunkt avslører avvik
 • "Dual Null" er en minimumsmetode med skarpere nøyaktighet og mindre påvirkning fra skjeve elliptiske elektromagnetiske felter.
 • Søkemoduser viser skjeve elliptiske felter med fargekoder og varsler om avvik
 • Unik sondevisning gjør det uslåelig enkelt å lokalisere en sonde/kamerahodes posisjon
 • Unike varsel ved forstyrrelser fra luftlinjer, grunn leder, signal i metning etc.
 • Unik selv-kalibreringsfunksjon gjør en rask kontroll av hardware og utstyrspålitelighet
 • Mulighet for link mellom sender og mottaker
 • Cloud-based data warehousing
 • Kontinuerlig korreksjon av dybdemåling under søk via akselerometer og gyroskop teknologi
 • DFT teknologi skanner etter beste frekvens i det aktuelle område for søk

Se video nedenfor som viser RTK søk og bruk av VMMAP programvare for å behandle data:

Last ned brosjyre for vLoc3 RTK-PRO her.