Megger BIFRÖST høyspent målebro for lange HVAC / HVDC sjøkabler

Kraftig 20kV målebro med spenningsfallmetoden for nøyaktig feilsøking på lange sjøkabler.

Produktinfo

HIGH VOLTAGE BRIDGE beskrivelse:
 • Spennignsfall metoden for best resultat og avstandsmåling til feilsted
 • 20kV DC med makimum ladestrøm på 850mA for lange HVAC og HVDC sjøkabler
 • Nøyaktighet bedre enn 1% av den totale kabellengden
 • Inkorpererer temperatur data fra kabelen for enda høyere nøyaktighet og presisjon
 • Integrert utladeenhet for kabelkapasitanser på over 600μF
 • Automatisert og sentralt styr via grafisk brukergrensesnitt med en-knapp trykk og vri betjening
 • Projektspesifikt tilkoblingssett egnet for HV termineringer
  – Måleledning opptil 180m (se bilde merket 1)
  – Kabelende HV kortslutterkabel (lask) 180m (se bilde merket 2)