Megger MagTrack subsea kabelsøking og feilsøkingssystem for ROV.

MagTrack COMBI med 4 sensorer har en dybde rating på ned til 3500m dyp og er egnet for både kabelsøking og kabelfeilsøking.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Det nyutviklede MagTrack er et kabelsporersystem med 4 små sensorer som integrerer 3-akse magnetometre og inklinometre. Den kan oppdage nøyaktige kabelposisjoner, vanligvis foran og bak på en ROV eller grøfter. Formålet med systemet er å lokalisere og nøyaktig posisjonere undersjøiske kabler i forhold til ROV eller grøfter for vedlikehold og kabelgraving.

MagTrack-systemet er et passivt kabelsporingssystem. For å kunne detektere en kabel med en passiv kabel tracker, må kabelen som skal søker opp bære et frekvenssignal (tone), normalt en sinusbølge i området 20-30Hz med en strømamplitude på 1A-4A.

Hver sensor måler signalstyrken til magnetfeltet rundt kabelen og finner retningen til nærmeste punkt på kabelen. Med retningen fra de to justerte sensorene i et sensor-par, noen enkel trigonometri og vektorberegning gir vertikal og sideveis avstand til kabelen i en yz-plan tverrsnitt under sensorene. De vertikale og laterale avstandsverdiene representerer avstanden fra kabel til senterpunktet av sensorparet. Verdiene vises i programvaren brukergrensesnitt og gitt videre for opptak og offline behandling. Merk at hvert sensorpar fungerer individuelt som separate kabelsporere. Prinsippet for operasjon gjelder for hvert sensorpar.

Tonefrekvensområdet til MagTrack-systemet er 20-200Hz. Nøyaktigheten til MagTrack-systemet er
best i det nedre området (20-80Hz). Normalt anbefales de lavere frekvensene etter hvert som de når
lengre (pga. mindre demping), men i noen få tilfeller kan høyere frekvenser gi bedre nøyaktighet (pga.
mer energi). Unngå 50Hz og 60Hz og deres harmoniske frekvenser, samt andre merkbare frekvenser i “Power spectrum”-vindusgrafene. Anbefalt tonesignalstrømamplitude er 2-4A. For å få god nøyaktighet signalerer tonestrømmen amplitude bør være over 0,5A per meter avstand mellom kabel og sensorer. Dette vil variere med ulike arbeidsmiljøer. I et godt miljø kan 0,2A per meter være tilstrekkelig.

MagTrack er utviklet og produsert av Aquadyne i Norge i samarbeid med Megger.

For mer informasjon ta kontakt med Megger AS på post(at)megger.no .