Megger TDM45 multifunksjon HV test og diagnosesystem

50Hz Slope teknologi med DAC eller VLF kabeltesting, kabeldiagnose og kappetest i samme system.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

 • Standard VLF-testing med høy effekt ved 0,1Hz (5uF@40kVrms)

 • Intern tanDelta-diagnose med automatisk resultaevalurering

 • PD diagnose ved bruk av VLF Sinus, DAC (Damped AC) 50Hz Slope technology voltages

Det patenterte TDM konseptet er et revolusjonerende gjennombrudd innen testing og diagnose av MV-kabler. 

Det modulære konseptet gjør det mulig for elektroingeniøren å konfigurere enheten individuelt basert på typen jobb som må utføres. Hvis f.eks. ved testing på korte kabellengder, det er bare en modul som trengs. Når en del av oppgaven også er å utføre en PD diagnose, er det nødvendig med en tilleggsmodul.

Avhengig av dine behov er det enten behov for én, to eller maksimalt tre moduler:

 • Basismodul: VLF Sinus 45kV for standard 0,1Hz høyspenttest av MW kabler og TangensDeltamåling av dielektrisk tap.
 • Boost-modul: VLF Booster 40kV for standard 0,1Hz testing av ekstra lange kabler opp til 20km lengde ved maksimal testspenning.
 • PD (partiell utladning/glimming) modul: PDS 60 for PD diagnose kan enten bare brukes med basismodulen, eller også i forbindelse med boost-modulen for å utføre PD-målinger ved DAC-spenning og 50Hz Slope. 

 

Testing:

 • Høy testbar kapasitet på 5μF@0,1Hz og 40kVrms opp til 10μF ved lavere testspenningsnivåer
 • AC/DC testing i samsvar med DIN VDE, EN, IEEE og med opptil tre forskjellige spenningskurveformer
 • DC spenningstest med positive og negative polariteter opp til 45kV
 • Kappetest og kappefeilsøking (skrittspenningsmetode) med opptil 20kV negativ DC i henhold til IEC 60229
 • Manuell og automatisk testfrekvensjustering
 • Måling av lekkasjestrøm ved likespenning, rektangulær spenning og cosinus rektangulær spenningstestmodus
 • Havarideteksjon med automatisk frakobling av testspenning og utladning av testobjektet hvis ladestrømmen er for høy
 • Maksimal sikkerhet for operatøren gjennom automatisk utladning av testobjektet og jordingsovervåkning
 • Intuitiv brukerprogramvare med stort internt minne
 • Rask og enkel innlogging i Easyprot programvare og firmwareoppdateringer via USB-grensesnitt

TangensDelta diagnose:

 • Valgfri, intern tanDelta-trinntest med automatisk resultatevalurering etter IEEE 400.2
 • Praktis Mspenningsholdfasthetstest med diagnose (VLF-test og tanDelta-diagnose samme måling)

PD (partiell utladning) diagnose:

 • Kraftig database med forenklet søking, surfing og administrasjon av måle- og kabeldata.
 • Fullautomatisk kalibrering med mulighet for å kalibrere i henhold til kabellengde eller om kabellengde er ukjent ved forplantningshastighet.
 • Klar visning av måleresultater og live PD-lokalisering. (En tidkrevende manuell behandling av de målte data er ikke lenger nødvendig.)
 • Fasemerket PD mønster (PRPD)
 • Monitorert spenningsholdfasthetstesting i VLF Sine Wave, VLF CR og DAC modus
 • Rapporter genereres med museklikk 

Last ned komplett presentasjon og brosjyre her.