Megger PD Scan håndholdt PD detektor for høyspent og mellomspenningsanlegg.

Artikkelnr.: 1011121 basic

Megger PD Scan detekterer raskt PD fenomener (korona/glimming) på brytere, isolatorer, i kabler eller andre høyspentkomponenter under vanlig drift av anlegget og kan dermed bidra til å forhindre et kostbart havari før det inntreffer.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

For rask og enkel bekreftelse av elektriske delutladninger (partial discharge, PD) aktivitet i mellomspenning eller høyspentanlegg. Kan brukes til PD deteksjon av mange høyspentkomponenter som isolatorere, brytere, termineringer, i kabler eller skjøter. Dette takket være ulike spesialtilpassede sensorer. Se video nedenfor som viser ulike bruksområder. 

PD Scan gir en rask vurdering av tilstanden og eventuell PD aktivitet og vil dermed bidra prevantivt ved at begynnende skader på isolasjon avdekkes og alvorlige kostbare havarier unngås. PD kontrollene skjer under vanlig drift av anlegget.

Er forholdene bra, uten eller med lave PD verdier, ser du et "smilefjes" :) En annen svært viktig funksjon er er visning av det såkalte PRPD mønsteret. Ved hjelp av dette kan brukeren enkelt identifisere om måleresultatene er PD eller kun støy - en stor og avgjørende forskjell. 

Med PD Scan tilbyr Megger en lett, robust og bærbar PD-skanner som raskt kan inspisere ulike typer utstyr for PD aktivitet.

5 gode grunner til at du bør anskaffe PD Scan fra Megger:

  1. PD aktivitet er en indikator på begynnende feil i isolasjon eller utstyr.
  2. Såkalte offline PD målinger sjekker kun kabel; mulige feil i switchgear forblir uoppdaget.
  3. Offline PD måling på switchgear betyr at hele nettstasjonen må tas ut av drift.
  4. Alternativt permanent online PD monitorering er per nå alt for kostbart og begrenset.
  5. Med PD Scan kan switchgear testes under vanlig drift og ingen frakobling er nødvendig.

De ulike sensorer tilgjengelige har gjort denne håndholdte PD skanneren til et unikt verktøy for å oppdage problemer og begynnende feil før de inntreffer. For å gi operatøren en enkel analyse av resulatetene blir måledata automatisk evaluert og tolket. Foto av de identifiserte objektene med PD aktivitet kan gjøres med det innebygde digitale kameraet og kan bli inkludert i rapporten fra en PD undersøkelse. Et "smilefjes" betyr ingen kritiske PD fenomenter tilstedet :)

Visste du at temperatur og fuktighet i omgivelsene kan ha en stor innvirkning på PD aktiviteten? Derfor har PD Scan en innebygget temperatur og fuktighetsmåler. Videre den innebygde QR-kodescanneren direkte hente data/info fra bryteren/komponenten undersøkt; det er dermed ikke nødvendig endre navn på mappen for hvert annet testobjekt.

Gjør livet enklere ved å redusere antall løse kabler til måleutstyret. PD Scan kan brukes med et komfortabelt Bluetooth®-hodetelefonsett, som også kan brukes med hjelm. Etablering av detaljerte og individuelle testrapporter kan utføres raskt ved å bruke den medfølgende MeggerBook RE-rapporteringen programvare. 

Les mer om PD Scan i denne brosjyren.

Last ned datablad her for alle detaljer.