AIA Compact bærbar enhet for akustiske og elektriske (UHF) PD målinger av GIS anlegg, trafoer og kabler.

AIAcompact er en bærbar enhet for akustiske og elektriske (UHF) partielle utladningsmålinger på gassisolerte bryteranlegg (GIS), transformatorer, kabeltermineringer o.l.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

AIA Compact er utstyrt med en batteripakke for nettuavhengig drift i opptil tre timer. Instrumentet tilpasser seg en rekke piezo-elektriske akustiske sensorer og leveres med en allsidig sensorfeste. I tillegg tillater AIAcompact partielle utladningsmålinger på eksterne UHF-sensorer.

Akustiske partielle utladningsmålinger kan enkelt brukes på gassisolert bryterutstyr og annet høyspentutstyr uten behov for å avbryte driften. Slike online målinger hjelper til med å identifisere interne feil i isolasjonssystemet, noe som kan føre til sammenbrudd og systemfeil i fremtiden.

Målinger av akustiske partielle utladninger er avhengige av den tette akustiske kontakten av området som produserer utladningen til tilgangspunktet der sensoren er plassert. Det meste av den delvise utladningsaktiviteten i GIS gir en så god kontakt og kan derfor oppdages med god følsomhet. Derfor kan utladninger fra skarpe punkter eller kjegler samt utladningsaktivitet fra delamineringer identifiseres med en følsomhet som stort sett er sammenlignbar med konvensjonell elektrisk deteksjon i henhold til IEC 60270. For enkelte defekttyper, for eksempel den såkalte hopping eller sprett partikler, er den akustiske deteksjonen langt bedre enn den elektriske deteksjonen.

Basert på den velprøvde maskinvarekjernen til ICMcompact, tilbyr AIAcompact automatisk deteksjon av sensoren eller forforsterkeren som brukes. Normalt betjenes instrumentet med akustiske sensorer med fjerntilførte innebygde forforsterkere direkte koblet til signalinngangen. Alternativt kan RPA1F settes inn nær sensoren for å forsterke signalet, i tilfelle lengre signalkabler brukes eller ved lavnivåmålinger.

UHF-målinger på innebygde eller eksterne sensorer er mulig ved bruk av FCU2, en logaritmisk frekvensomformer, som dekker 100 MHz til 1800 MHz. Som med forforsterkerne, oppdager AIAcompact automatisk FCU2 og endres til det logaritmiske displayet for UHF-deteksjon. For å beskytte instrumentets maskinvare er det tilrådelig å koble en inngangsbeskyttelsesenhet som IPU2B til sensorens utgang.

Visningsmoduser
Instrumentet tilbyr tre visningsmodi, som velges ved hjelp av dedikerte kontrollknapper: SCOPE, METER og TIME.

I SCOPE-modus viser AIAcompact det faseoppløste partielle utladningssignalet eller mønsteret. Her lar "Freeze"-funksjonen beholde et slikt fanget mønster for videre evaluering eller for å ta skjermbilder.

METER-modusen tilbyr fire søylediagrammer som viser avledede mengder av den fangede aktiviteten. Grafene viser RMS- og topp-PD-nivået, samt innholdet på 50 Hz (60 Hz) og 100 Hz (120 Hz). Instrumentet synkroniserer automatisk til linjefrekvensen.

I TIME-modus viser AIAcompact fem eller ti AC-sykluser utløst av en delvis utladningshendelse. Dermed viser denne skjermen mønsteret av påfølgende partielle utladningshendelser og gir derfor en klar identifikasjon av sprettpartikler og alvorlighetsgraden av deres aktivitet.

Last ned datablad for mer informasjon her.