GIS Monitor portabel for PD måling av høyspent gassisolerte bryteranlegg.

GISmonitor Portable er markedsledende system for PD monitorering av GIS bryteranlegg (SF6 gassisolerte bryteranlegg).

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

GISmonitor Portable er designet for midlertidig overvåking av PD aktivitet (små elektriske utladninger) i gassisolert bryteranlegg.

PD-målinger kan enkelt brukes på GIS-systemer uten behov for å avbryte driften. Slik midlertidig online overvåking hjelper til med å identifisere interne svakheter i isolasjonssystemet, noe som kan føre til sammenbrudd og havari i fremtiden.

På grunn av de dielektriske egenskapene til SF6-gassen, dekker PD aktivitet i gassisolerte brytere en båndbredde på godt over 2 GHz. De mekaniske egenskapene til komponentene i gassisolert bryterutstyr tillater videre overføring av slike signaler over en avstand på et par meter. Dermed gjøres PD monitorering av GIS-utstyr fortrinnsvis i UHF-området.

GISmonitor er designet for å passe alle tilgjengelige UHF-sensorer for GIS PD-overvåking. Dette inkluderer innebygde og eksterne ettermonterte UHF-sensorer som vindussensorer type WS og ekstern flenssensor.

En spesiell inngangsbeskyttelsesenhet (IPU2) blokkerer sterke transienter (VFT). Forbehandlingsenheten FCU2 demodulerer UHF-signaler til et lavere frekvensbånd for enkel innsending over lengre avstander.

Instrumentet kan kobles til en PC eller bærbar PC via USB eller et valgfritt LAN-grensesnitt for dataevaluering og diagnose med GISmonitor Portable-programvaren. Programvaren visualiserer strømavlesningene til åtte PD sensorer i et GIS anlegg parallelt. Hver sensor er koblet til en spesifikk inngangskanal til GISmonitoren.

I AC-modus gjøres innhentingen av partielle utladningspulser versus faseposisjon. Det eksterne eller interne synkroniseringssignalet bestemmer faseposisjonen til hver PD-puls. Panelet i denne modusen viser PD aktiviteten til alle åtte kanalene parallelt. Måleren viser gjeldende høyeste amplitude, og det svart-hvite displayet viser den delvise utladningsaktiviteten kontra faseposisjon.

I tillegg til standard innhenting av PD versus faseposisjon, tilbyr GISmonitor Portable-programvaren muligheten til å oppnå delvis utladning ved likespenning. I denne modusen vises partielle utladingspulser versus tid. Tidsoppløsningen kan settes til 1, 10 eller 100 ms.

Les mer i datablader her.

Kontakt Megger AS for mer informasjon.