"Nye Tico" gjør jordfeilsøking enklere og raskere!

Ny moderne versjon av gamle Tico jordfeilsøkerinstrument basert på samme metode.

Produktinfo

"Nye Tico" Jordfeilsøker kortslutter over disneuter med en justerbar synkron frekvens. Fra produsenten er den innstilt på 1,5 sek.

Dette resulterer i en større strøm som vil gå tilbake til nullpunktet på transformatoren når instrumentet aktiveres, mens i hvileperioden er strømmen lik null. 

"Nye Tico" Jordfeilsøker (ref. Renblad Nr. 8031v.1.2/2013) monteres etter skissen ovenfor:
 Nettkontakten, støpsel med spor skal den ene lederen kobles til trafoens nullpunkt den andre til jordpunktet. 

Kortslutningen skaper en puls over fasen med jordfeil der finner jord i feilstedet og kan følges frem dit mha. egnet tangamperemeter eller gaussmeter som detekterer feltet induktivt. F.eks. TM 191.

Kabelsøkermottaker av typen vLoc Pro2 kan også benyttes som mottaker for deteksjon av jordfeilpulsen, les mer her.

Ta kontakt via skjema nedenfor og få tilsendt med informasjon og pris.

Get your free webform from Podio