Serviceavtale for inspeksjonskamerasystemer.

Artikkelnr.: 13343

Dette er en gunstig serviceavtale der sikrer pålitelig drift, økt levetid og forutsigbare service utgifter på måleutstyr og instrumenter for rørinspeksjon.

Produktinfo

Serviceavtale for inspeksjonskamerasystemer.

Elektronisk måleutstyr og instrumenter trenger regelmessig vedlikehold. Rørinspeksjonsarbeid er et særdeles viktig arbeid og måleutstyret skal ha jevnlig vedlikehold og service for å sikre korrekt funksjonalitet. Svikt på utstyret kan gi store ekstrautgifter og merarbeid. 

Er du ansvarlig for vedlikeholdet i din bedrift? Vurder da en serviceavtale. Vurder da en serviceavtale. Den vil sikre deg tilgang til rett prioritert service og kompetanse når du trenger det. 

En serviceavtale sikrer deg årlig test og kontroll av måleutstyret i henhold til DIN EN 50191, ref. tyske VDE 0104:2011-10.

En serviceavtale vil gi deg:

 • Prioritert service, rykker frem i reparasjonskøen.
 • Høyere driftssikkerhet med forebyggende vedlikehold.
 • Forutsigbare vedlikeholdskostnader.
 • Normalt forlenget levetid til utstyret.
 • Inkludert årlig kalibrering av utstyret med utstedt kalibreringssertifikat som kan brukes til å dokumentere utstyrets tilstand ovenfor en kunde eller samarbeidspartner.
 • 20% rabatt på reservedeler om noe er defekt og må byttes.
 • Inntil 2 timers GRATIS opplæring/oppfriskningskurs via Teams årlig i bruk av enheten (hjelper kunden stilfredsstille krav til dokumentert opplæring og kvalifikasjonskrav for arbeid).
 • Oppdatering av utstyrets programvare (firmware) og oppsett av frekvenser og funksjoner.
 • God dokumentasjon for interne kvalitetssikringskrav eller ISO sertifisering.
 • Bekymringsfritt vedlikehold reduserer utventede situasjoner hvor utstyret kan svikte.
 • Reduserer risiko for driftstans og gir dermed flere fornøyde kunder.
 • Alt av tilbehør som måleledninger og koblinger sjekkes for kontaktfeil og event. repareres.
 • Elektrisk rens av kontakter og plugger samt generell rengjøring av måleutstyret og event. batteribytte.
 • Med forebyggende vedlikehold kontrolleres vedlikeholdskostnadene og behov for reparasjon minimeres.

Hvorfor burde du tegne serviceavtale?

Regelmessig service forlenger levetiden på dine produkter og reduserer risikoen for driftsstans. Du slipper administrasjonen, brukerne slipper irritasjonen over sviktende utstyr - og økt kundetilfredshet. Megger AS serviceverksted gir deg beskjedom når det er tid for ny service og kontakter deg for timeavtale.

Hvor ofte utfører vi service?

Vår standard avtale inkluderer en gang årlig service per instrument men dette kan avtales individuelt om ønskelig med tanke på type produkt, produktets alder og hvilket miljø produktet befinner seg i. Inkludert i prisen for vår service avtale kan du sende inn ditt utstyr for kontroll og service hvor mange ganger du vil årlig men erfaring tilsier at det vil være tilstrekkelig med service og tilsyn én gang i året.

Hva koster en serviceavtale?

SERVICEAVTALE FOR RØRINSPEKSJONSSYSTEMER

PRIS KRONER: kr. 3.900,- ekskl. mva. per instrument. 

Avtalen er løpende fra oppstartsdato under hele instrumentets levetid og oppsigelse skal skje skriftlig senest 1 måned før den årlige servicedato (servicedato er samme tidspunkt hvert år som da avtalen i sin tid ble tegnet).

Start en serviceavtale idag, ta kontakt med Megger AS for mer informasjon.