Serviceavtale for støtspenningsgenerator.

Dette er en gunstig serviceavtale der sikrer pålitelig drift, økte levetid og forutsigbare service utgifter på høyspent støtspenningsgenerator benyttet for kabelfeilsøking.

PrisNOK5 500,00 ekskl. mva.

Produktinfo

Serviceavtale for støtspenningsgenerator.

Elektronisk måleutstyr og instrumenter trenger regelmessig vedlikehold. Er du ansvarlig for vedlikeholdet i din bedrift? Vurder da en serviceavtale. Den vil sikre deg tilgang til rett kompetanse til rett tid. Vi har ekspertisen på våre produkter. Den er tilgjengelig for deg og er tilpasset dine behov.

For støtspenningsgeneratorer er det spesielt viktig med regelmessig ettersyn og vedlikehold da utstyret leverer ut potensiell dødelige høyspentpulser og da MÅ sikkerheten ivaretas ved korrekt funksjon ved utladnignskrets og jordinger spesielt.

En serviceavtale vil gi deg:

 • Høyere driftssikkerhet med forebyggende vedlikehold.
 • Forutsigbare vedlikeholdskostnader.
 • Normalt forlenget levetid til utstyret.
 • Fritt antall arbeidstimer hele året ! 
  (unntak spesialtilfeller der kan kreve reparasjon ved fabrikk)
 • Inkludert årlig kalibrering av utstyret med utstedt kalibreringssertifikat som kan brukes til å dokumentere utstyrets tilstand ovenfor en kunde eller samarbeidspartner.
 • 20% rabatt på reservedeler om noe er defekt og må byttes.
 • Prioritert behandling dersom du skulle få behov for service utenom det rutinemessige vedlikeholdet.
 • God dokumentasjon for interne kvalitetssikringskrav eller ISO sertifisering.
 • Bekymringsfritt vedlikehold reduserer utventede situasjoner hvor utstyret kan svikte.
 • Reduserer risiko for driftstans og gir dermed flere fornøyde kunder.
 • Alt av tilbehør som måleledninger sjekkes for kontaktfeil og event. repareres.
 • Elektrisk rens av kontakter og plugger samt generell rengjøring av måleutstyret og event. batteribytte.
 • Med forebyggende vedlikehold kontrolleres vedlikeholdskostnadene og behov for reparasjon minimeres.

Hvorfor burde du tegne serviceavtale?

Regelmessig service forlenger levetiden på dine produkter og reduserer risikoen for driftsstans. Du slipper administrasjonen, brukerne slipper irritasjonen over haltende produkter - og vi kan tilby økt kundetilfredshet. Vi husker på når det er tid for ny service og kontakter deg for timeavtale.

Hvor ofte utfører vi service?

Vår standard avtale inkluderer en gang årlig service per instrument men dette kan avtales individuelt om ønskelig med tanke på type produkt, produktets alder og hvilket miljø produktet befinner seg i. Inkludert i prisen for vår service avtale kan du sende inn ditt utstyr for kontroll og service hvor mange ganger du vil årlig men erfaring tilsier at det vil være tilstrekkelig med service og tilsyn én gang i året.

Hva koster en serviceavtale?

Vår standard avtale inkluderer en årlig service per instrument og prisen inkluderer alt vedlikeholds- og servicearbeid samt arbeidstimer for en eventuell reparasjon av utstyret. Eneste tillegget ved reparasjoner er reservedeler som eventuelt må byttes og på disse gis 20% rabatt.

SERVICEAVTALE FOR STØTGENERATORUTSTYR
PRIS KRONER: kr. 5.500,- ekskl. mva. per instrument.

Avtalen er løpende fra oppstartsdato under hele instrumentets levetid og oppsigelse skal skje skriftlig senest 1 måned før den årlige servicedato (servicedato er samme tidspunkt hvert år som da avtalen i sin tid ble tegnet).

Start en serviceavtale idag ved å fylle ut skjemaet nedenfor.