Serviceavtale for lekkasjesøkingsutstyr og instrumenter.

Artikkelnr.: 13318

Dette er en gunstig serviceavtale der sikrer pålitelig drift, økt levetid og forutsigbare service utgifter på måleutstyr og instrumenter for lekkasjesøk.

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

Produktinfo

Serviceavtale for lekkasjesøkingsutstyr og instrumenter.

Elektronisk måleutstyr og instrumenter trenger regelmessig vedlikehold. Lekkasjesøkarbeid er et særdeles viktig arbeid. Korrelatorer, logger og lekkasjelyttere skal være kalibrert og jevnlig kontrollert for å sikre korrekt funksjonalitet. Feil anvist punkt for lekkasje gir store ekstrautgifter i gravearbeid og asfaltering. Vannlekkasjer koster samfunnet store beløp og avanserte lekkasjesøkinstrumenter bør kontrolleres og holdes ved like for å sikre optimal og korrekt drift.

Er du ansvarlig for vedlikeholdet i din bedrift? Vurder da en serviceavtale. Vurder da en serviceavtale. Den vil sikre deg tilgang til rett prioritert service og kompetanse når du trenger det. 

En serviceavtale sikrer deg årlig test og kontroll av måleutstyret i henhold til DIN EN 50191, ref. tyske VDE 0104:2011-10.

En serviceavtale vil gi deg:

 • Prioritert service, rykker frem i reparasjonskøen.
 • Høyere driftssikkerhet med forebyggende vedlikehold.
 • Forutsigbare vedlikeholdskostnader.
 • Normalt forlenget levetid til utstyret.
 • Inkludert årlig kalibrering av utstyret med utstedt kalibreringssertifikat som kan brukes til å dokumentere utstyrets tilstand ovenfor en kunde eller samarbeidspartner.
 • 20% rabatt på reservedeler om noe er defekt og må byttes.
 • Inntil 2 timers GRATIS opplæring/oppfriskningskurs via Teams årlig i bruk av enheten (hjelper kunden tilfredsstille krav til dokumentert opplæring og kvalifikasjonskrav).
 • GRATIS utlånsinstrument i perioden ditt utstyr er inne for service (forbehold om at tidspunkt for service og utlån er avtalt slik at vi får holdt av utstyr og samme modell kan ikke garanteres utlånt).
 • Oppdatering av utstyrets programvare (firmware) og oppsett av frekvenser og funksjoner.
 • God dokumentasjon for interne kvalitetssikringskrav eller ISO sertifisering.
 • Bekymringsfritt vedlikehold reduserer utventede situasjoner hvor utstyret kan svikte.
 • Reduserer risiko for driftstans og gir dermed flere fornøyde kunder.
 • Alt av tilbehør som koblinger og måleledninger sjekkes for kontaktfeil og event. repareres.
 • Elektrisk rens av kontakter og plugger samt generell rengjøring av måleutstyret og event. batteribytte.
 • Med forebyggende vedlikehold kontrolleres vedlikeholdskostnadene og behov for reparasjon minimeres.

Hvorfor burde du tegne serviceavtale?

Regelmessig service forlenger levetiden på dine produkter og reduserer risikoen for driftsstans. Du slipper administrasjonen, brukerne slipper irritasjonen over sviktende utstyr - og økt kundetilfredshet. Megger AS serviceverksted gir deg beskjedom når det er tid for ny service og kontakter deg for timeavtale.

Hvor ofte utfører vi service?

Vår standard avtale inkluderer en gang årlig service per instrument men dette kan avtales individuelt om ønskelig med tanke på type produkt, produktets alder og hvilket miljø produktet befinner seg i. Inkludert i prisen for vår service avtale kan du sende inn ditt utstyr for kontroll og service hvor mange ganger du vil årlig men erfaring tilsier at det vil være tilstrekkelig med service og tilsyn én gang i året.

Hva koster en serviceavtale?

SERVICEAVTALE FOR LEKKASJESØK INSTRUMENTER

PRIS KRONER: kr. 3.900,- ekskl. mva. per instrument. 

Avtalen er løpende fra oppstartsdato under hele instrumentets levetid og oppsigelse skal skje skriftlig senest 1 måned før den årlige servicedato (servicedato er samme tidspunkt hvert år som da avtalen i sin tid ble tegnet).

Start en serviceavtale idag, ta kontakt med Megger AS for mer informasjon.