Sjøkabelberedskap Fagseminar 2022

Datoen er 27. September 2022 og seminaret tar for seg bl.a. ny TDR teknologi for feilsøking på lange sjøkabler samt etablerte og anbefalte metoder for både høyspent testing og feilsøking på lange sjøkabler.

Ta kontakt via skjemaet under for pris


Forespør et pristilbud for dette produktet:

 • Produktinfo
 • Sjøkabelseminar 2015
 • Om kursvirksomheten

1. september: Påmeldingsfrist gått ut og det drøyt 60 påmeldte så langt. Dog er det er noen få plasser igjen så send reservasjon av plass til post(at)megger.no.

International presentation at www.megger.com.

Feilsøking på lange sjøkabler, umbilicals og ekstremt lange DC link forbindelser er ofte forbundet med spesielle utfordringer og Megger AS er kanskje den aktøren i Norge med bredest erfaring innen dette fagfeltet.

I dette fagseminaret tar vi sikte på å formidle ny og etablert måleteknikk med anbefalte metoder for feilsøking og testing samt gi en generell informasjon om valg av spesielle måleinstrumenter og systemer som kan være egnet for de ulike applikasjoner.

Foredragsholdere:

Seminaret holdes i Sarpsborg ved Inspiria Science Senter på Grålum, tirsdag 27. September 2022.
Foreløpig oppsatt agenda er:

 • Innledning og informasjon om virksomhet, produsenter, presentasjon av foredragsholdere
 • Presentasjon av ny patentert TDR teknologi med Teleflex RDR® som gav verdensrekord i TDR måling 2021 på NSL kabelen til England. Les mer her.
  (Foredragsholder Product Manager Cable Fault Location, Robert Probst, fra R&D avd. ved Megger Germany GmbH)
  • Bipolar impuls technology
  • Long range Signature Boost
  • Best Picture algorithm
 • REN Sjøkabelberedskap informere om deres virksomhet og erfaringer
  (Foredragsholder Magnus Johansson fra REN Sjøkabelberedskap AS)
 • Presentasjon av CIGRE sitt internasjonale arbeid relatert til feilsøking på lange sjøkabler
  (Foredragsholder Chair CIGRE SC B1, Geir Clasen fra den norske
  CIGRE kommiteen)
 • Presentasjon av «SeaCable Faultlocation Container System»  
  (Foredragsholder Product Manager Cable Fault Location, Robert Probst, fra R&D avd. ved Megger Germany)
  • designet for HVDC og HVAC sjøkabler med opptil 550kV og lengder opptil 910km
  • 50kV ARM lysbuestabilisering, 100kV ICE og 150kV Decay forlokalisering
  • 40kV/20kW power burner og 150 kV DC conditioning
  • opptil 100kV støtgenerator og 6250J energi
 • Presentasjon av akustisk og magnetisk feilsøking subsea pin-pointing´s utstyr for ROV
  (Foredragsholder Jan-Erik Rygh, Daglig leder i Aquadyne AS)
 • Presentasjon av høyspent målebro for feilsøk på lange sjøkabler
  (Foredragsholder Product Manager Cable Fault Location, Robert Probst, fra R&D avd. ved
  Megger Germany)
 • Presentasjon med praktiske erfaring med TDR målinger på lange sjøkabler
  (Foredragsholder Leif Bjørge Pedersen og Daglig leder i Megger AS)
  • justering av parametre som amplitude, kompensasjon, pulsbredde, løpehastig m.m.
  • prosedyre for fingerprint TDR måling og tolking av resultater
 • Oppsummering, produkt demostrasjoner og spørsmålsrunde

Fagseminaret passer elkraftingeniører eller elektromontører med ansvar for feilsøking og testing samt for ledere og ansvarspersoner hos netteier. Sjøkabelberedskap ivaretas best ved å ha full oversikt over de test- og feilsøkingsmetoder som i dag tilgjengelig. Dette seminaret vil gi en god oversikt og kunnskap om de muligheter som finnes. Det gjøres oppmerksom på at de fleste presentasjoner vil bli holdt på engelsk men Megger AS er behjelpelige med oversettelse og besvare spørsmål på norsk.

Inkludert i deltageravgiften følger kopi av presentasjoner og teorimateriell samt frukt, kaffe, te og mineralvann i pausene samt lunsjbuffet i cafeen kl. 12:00. I tillegg til teoripresentasjoner blir det muligheter for "hands-on" på akuelt måleutstyr og gjennomgang av betjening med prosedyrer for testing.

PÅMELDINGSFRIST 19. AUGUST 2022.

Planlagt oppstart kl.8:30 med varighet til omkring kl.16:00. Lunsj serveres kl. 12:00. Husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. Påmelding til kurset kan skje til epost adresse: post(at)megger.no eller be om mer infomasjon og priser så sender vi et påmeldingsskjema. 

Trenger dere overnatting kan vi anbefale Quality Hotell og Superland (tlf. 69101500) som ligger ved siden av Science Centeret Inspiria eller Scandic Hotell i Sarpsborg sentrum. Ta kontakt med Megger AS for mer informasjon og pris. Telefon: 22 28 00 40 eller E-post: post(at)megger.no

Fulltegnet og populært fagseminar. Forventes oppsatt igjen høsten 2021.

Feilsøking på lange sjøkabler, umbilicals og ekstremt lange DC link forbindelser er ofte forbundet med spesielle utfordringer og Megger AS er kanskje den aktøren i Norge med bredest erfaring innen dette fagfeltet.

I dette fagseminaret tar vi sikte på å formidle måleteknikken bak ulike anbefalte metoder for feilsøking og testing samt gi en generell informasjon om valg av spesielle måleinstrumenter som kan være egnet for de ulike applikasjoner.

Seminaret holdes over 2 dager og inkluderer teoripresentasjoner og praktiske øvelser innen aktuell måleteknikk. Vi har også lagt inn et besøk ved Nexans sin sjøkabelfabrikk i Halden der man gis nyttig informasjon om kabelkonstruksjoner og kabelproduksjon.

Spesielt for første gjennomføring av seminaret 2. og 3. feb. 2015 er innhentet foredragsholder fra Silicon Valley i California USA, Hr. Jim Wait, fra selskapet Optimal Ranging. I tillegg vil Hr. Geir Clasen fra Nexans på vegne av Cigre (International Council on Large Electric Systems) orientere om Cigre sitt arbeid for feilsøking og til sist vil en ekspert fra Seba KMT komme og holde et innlegg om nye aldringsdiagnosemetoder og høyspenttesting av sjøkabler. Dette i tillegg til Megger sin egen foredragsholder Leif Bjørge Pedersen.

Det blir lagt opp til middag i Gamlebyen i Fredrikstad på kvelden av den første dagen med en guidet tur omkring i den gamle festningsbyen som et sosialt innslag. Lunsj begge dager servers i Megger AS sine lokaler og vi setter opp buss for deltakerne både til Gamlebyen på kvelden og Nexans i Halden siste dag. 

Her en oversikt over oppsatt agenda:

Dag 1:

 • innledning og informasjon om virksomhet, produsenter, presentasjon av foredragsholdere og informasjon om REN sjøkabelberedskap
 • isolasjonstesting, høyspent DC testing og AC VLF testing av sjøkabler samt sikkerhetstiltak
 • grunnleggende ekkometer (TDR) teori, sluttkontroll og periodiske fingerprint målinger samt feilsøkingsprosedyrer
 • ekkometermåling med lysbuestabiliseringsteknikker ARM+, Decay+, ARM Slide og ICE metoden med støtspenningsgenerator
 • ekkometermåling med sjøkabeladapter LDE 800 metoden samt case study NorNed kabelen
 • ny målebro metode for feilsøking av høyohmige feil
 • Informasjon om nystartet Cigre (International Council on Large Electric Systems) arbeidsgruppe for feilsøking på sjøkabler v/ Geir Clasen fra Nexans

Dag 2:

 • punktnøyaktig feilsøking med støtgenerator og marklytter ved grunt farvann samt ved bruk av dykker
 • punktnøyaktig feilsøking med tonefrekvensmetoden ved grunt farvann
 • punktnøyaktig feilsøking med FieldSens & MultiSens teknologi på dypt vann med ROV v/ Jim Wait fra Optimal Ranging (CA USA), ref. Statnett og NorNed testresultater sommeren 2014.
 • periodisk impedanse survey av sjøkabler for preventiv tilstandskontroll samt mulighet for feilsøking v/ Jim Wait 
 • relevante aldringsdiagnosemetoder v/ tysk ekspert fra Seba KMT
 • PD diagnosemålinger (glimming) v/ tysk ekspert fra Seba KMT
 • fabrikkbesøk hos Nexans i Halden

Fagseminaret passer både for måleteknikkere som har ansvar for feilsøking og testing samt for elektroingeniører og ansvarspersoner hos netteier (kabeleier). En best mulig sjøkabelberedskap ivaretas best ved å ha full oversikt over de test- og feilsøkingsmetoder som i dag tilgjengelig. Dette seminaret vil gi en god oversikt og kunnskap om de muligheter som finnes. 

PÅMELDINGSFRIST 9. JANUAR 2015!

Planlagt oppstart kl. 9:00 begge dager med varighet til ca. kl. 16:00 med faglig innhold.

Trenger dere overnatting kan vi anbefale Quality Hotell og Superland (tlf. 69101500) som ligger 5 minutter fra vårt kontor og vegg i vegg med det nye Science Centeret Inspiria. Husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. Påmelding til kurset kan skje til våre adresse: post(at)megger.no

Ta kontakt med Megger AS for mer informasjon og pris. Telefon: 22 28 00 40 eller E-post: post(at)megger.no

Megger AS legger stor vekt på opplæring i bruken av vårt måleutstyr og derfor er kurs- og seminarvirksomhet en prioritert oppgave fra vår side. Vi i Megger holder årlig mange kurs på forespørsel fra norske elverk, kommuner, jernbane, offshore og ulike private bedrifter og vi kan gjerne komme til din bedrift og gjennomføre et skreddersydd fagseminar. 

Megger AS tilbyr igjennom våre mange fagkurs og seminarer en viktig utdannelse av måleteknisk personell. En utdannelse som ikke tilbys ved noen videregående eller ved noen høyskoler og hvor den praktiske utførelsen av måletekniske operasjoner er i fokus. Megger sine kurs hjelper arbeidsgiver tilfredsstille krav til dokumentert opplæring og gjennomgår målemetoder opp mot FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) og NEK EN 50110.

I dag er det helt nødvendig for elektrobransjen i Norge å følge med i utviklingen. Fagpersoner med ansvar for feilsøking o.l. må få anledning til å videreutdanne seg og holde sine tekniske kunnskaper ved like og ledere innen bransjen må være oppdatert innen moderne måleteknikk som faktisk gir store besparelser. Dagens krav til effektivitet og kortest mulig tidsavbrudd i strømforsyningen ved feilsituasjoner er viktig for alle parter.

Sommeren 2008 bygget vi vårt eget kabeltestfelt ved våre lokaler i Bjørnstadmyra, nord for Sarpsborg, i samarbeid med Nexans og Fortum. Her har vi nå ulike kabelfeil konstruert; kappeskader (TSLF kabel), lavohmige og høyohmige kabelfeil samt at vi har gode muligheter for å trene kabelpåvisning induktivt så vel som konduktivt.

Sommeren 2014 utvidet vi vårt testfelt til også å kunne trene vannlekkasjesøking med marklytter. Ulike rørmaterialer og lekkasjestørrelser trenes på: PVC-150mm, PE-120mm, Stål-100mm og Duktil-150mm.

Ring oss gjerne for mer informasjon om våre seminarer på telefon 22 28 00 40 eller send oss en e-post på adressen: post(at)megger.no. Kurs gjennomføres over hele landet og vi tilbyr også kurs gjennomført på engelsk og eventuelt i utlandet.

Ved kurs i Megger sine lokaler i Sarpsborg kan overnatting tilbys ved Quality Hotell og Superland (tlf. 69101500) der ligger 5 minutter fra vårt kontor og vegg i vegg med det nye Science Centeret Inspiria. Husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. Påmelding til kurset kan skje til våre adresse: post(at)megger.no

Her er noen av de selskaper vi har gjennomført fagkurs og seminarer for:

 • Equinor
 • Shell
 • Nexans
 • Forsvarsbygg
 • Aker Solutions
 • IKM Laboratorium
 • BKK
 • Elvia
 • Tensio
 • Bravida
 • Infratek
 • Spordrift 
 • Banenor 
 • Avinor
 • Ahlsell
 • Geomatikk
 • Draka Kabel
 • Store Norske Spitsbergen Kullkompani

samt de fleste energiverk omkring det ganske land, Varanger Kraft, Hammerfest Elverk, Alta Kraftlag, Arva (Troms Kraft), Hålogaland Kraft, Nordkraft Energi, Bodø Energi, Lofotkraft, Helgelandskraft, Rødøy-Lurøy kraftverk, NTE, Nordmøre Energi, BKK, Odda Energi, Kvinherad, Tussa, Haugaland Kraft, Lyse, Otera, Skagerak, Hafslund, Infratek, Fortum, Nettpartner, Eidsiva og Fortum for å nevne noen.

Megger AS har også gjennomført kurs for ulike private bedrifter, offshore, industri samt kurs i vannlekkasjesøk og rørledningsdeteksjon for mange kommuner omkring i landet. Av faste arrangementer har vi det årlige Tysklandsseminaret i Kabelfeilsøking som har en tradisjon siden 1982 og Kabelseminaret hos Norsk Energifagsenter i Rossfjorden.

Ved påmelding, husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. MERK påmeldingsfristene og at påmeldinger er bindende, dvs. at eventuelle avbestillinger må skje i god tid før arragmentet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller flytte på planlagte kurs hvis det skulle bli for få deltakere eller hvis det av andre grunner skulle bli nødvendig.

Kontakt Megger AS på telefon 22280040 eller send en epost til adressen post(at)megger.no for mer informasjon om vår kursvirksomhet.