Sjøkabelberedskap Fagseminar

Seminaret tar for seg anbefalte og utprøvde metoder for både høyspent testing og feilsøking på lange sjøkabler.

 • Produktinfo
 • Om vår kursvirksomheten
 • Tilbakemeldingsskjema

Fulltegnet og godt mottatt fagseminar. Forventes oppsatt igjen høsten 2021.

Feilsøking på lange sjøkabler, umbilicals og ekstremt lange DC link forbindelser er ofte forbundet med spesielle utfordringer og Megger AS er kanskje den aktøren i Norge med bredest erfaring innen dette fagfeltet.

I dette fagseminaret tar vi sikte på å formidle måleteknikken bak ulike anbefalte metoder for feilsøking og testing samt gi en generell informasjon om valg av spesielle måleinstrumenter som kan være egnet for de ulike applikasjoner.

Seminaret holdes over 2 dager og inkluderer teoripresentasjoner og praktiske øvelser innen aktuell måleteknikk. Vi har også lagt inn et besøk ved Nexans sin sjøkabelfabrikk i Halden der man gis nyttig informasjon om kabelkonstruksjoner og kabelproduksjon.

Spesielt for første gjennomføring av seminaret 2. og 3. feb. 2015 er innhentet foredragsholder fra Silicon Valley i California USA, Hr. Jim Wait, fra selskapet Optimal Ranging. I tillegg vil Hr. Geir Clasen fra Nexans på vegne av Cigre (International Council on Large Electric Systems) orientere om Cigre sitt arbeid for feilsøking og til sist vil en ekspert fra Seba KMT komme og holde et innlegg om nye aldringsdiagnosemetoder og høyspenttesting av sjøkabler. Dette i tillegg til Megger sin egen foredragsholder Leif Bjørge Pedersen.

Det blir lagt opp til middag i Gamlebyen i Fredrikstad på kvelden av den første dagen med en guidet tur omkring i den gamle festningsbyen som et sosialt innslag. Lunsj begge dager servers i Megger AS sine lokaler og vi setter opp buss for deltakerne både til Gamlebyen på kvelden og Nexans i Halden siste dag. 

Her en oversikt over oppsatt agenda:

Dag 1:

 • innledning og informasjon om virksomhet, produsenter, presentasjon av foredragsholdere og informasjon om REN sjøkabelberedskap
 • isolasjonstesting, høyspent DC testing og AC VLF testing av sjøkabler samt sikkerhetstiltak
 • grunnleggende ekkometer (TDR) teori, sluttkontroll og periodiske fingerprint målinger samt feilsøkingsprosedyrer
 • ekkometermåling med lysbuestabiliseringsteknikker ARM+, Decay+, ARM Slide og ICE metoden med støtspenningsgenerator
 • ekkometermåling med sjøkabeladapter LDE 800 metoden samt case study NorNed kabelen
 • ny målebro metode for feilsøking av høyohmige feil
 • Informasjon om nystartet Cigre (International Council on Large Electric Systems) arbeidsgruppe for feilsøking på sjøkabler v/ Geir Clasen fra Nexans

Dag 2:

 • punktnøyaktig feilsøking med støtgenerator og marklytter ved grunt farvann samt ved bruk av dykker
 • punktnøyaktig feilsøking med tonefrekvensmetoden ved grunt farvann
 • punktnøyaktig feilsøking med FieldSens & MultiSens teknologi på dypt vann med ROV v/ Jim Wait fra Optimal Ranging (CA USA), ref. Statnett og NorNed testresultater sommeren 2014.
 • periodisk impedanse survey av sjøkabler for preventiv tilstandskontroll samt mulighet for feilsøking v/ Jim Wait 
 • relevante aldringsdiagnosemetoder v/ tysk ekspert fra Seba KMT
 • PD diagnosemålinger (glimming) v/ tysk ekspert fra Seba KMT
 • fabrikkbesøk hos Nexans i Halden

Fagseminaret passer både for måleteknikkere som har ansvar for feilsøking og testing samt for elektroingeniører og ansvarspersoner hos netteier (kabeleier). En best mulig sjøkabelberedskap ivaretas best ved å ha full oversikt over de test- og feilsøkingsmetoder som i dag tilgjengelig. Dette seminaret vil gi en god oversikt og kunnskap om de muligheter som finnes. 

PÅMELDINGSFRIST 9. JANUAR 2015!

Planlagt oppstart kl. 9:00 begge dager med varighet til ca. kl. 16:00 med faglig innhold.

Trenger dere overnatting kan vi anbefale Quality Hotell og Superland (tlf. 69101500) som ligger 5 minutter fra vårt kontor og vegg i vegg med det nye Science Centeret Inspiria. Husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. Påmelding til kurset kan skje til våre adresse: post(at)megger.no

Ta kontakt med Megger AS for mer informasjon og pris. Telefon: 22 28 00 40 eller E-post: post(at)megger.no

Megger AS legger stor vekt på opplæring i bruken av vårt måleutstyr og derfor er kurs- og seminarvirksomhet en prioritert oppgave fra vår side. Vi i Megger holder årlig mange kurs på forespørsel fra norske elverk, kommuner, jernbaneverket og ulike private bedrifter og vi kan gjerne komme til din bedrift og gjennomføre et skreddersydd fagseminar. 

Megger AS tilbyr igjennom våre mange fagkurs og seminarer en viktig utdannelse av måleteknisk personell. En utdannelse som ikke tilbys ved noen videregående eller ved noen høyskoler og hvor den praktiske utførelsen av måletekniske operasjoner er i fokus.

I dag er det helt nødvendig for elektrobransjen i Norge å følge med i utviklingen. Fagpersoner med ansvar for feilsøking o.l. må få anledning til å videreutdanne seg og holde sine tekniske kunnskaper ved like og ledere innen bransjen må være oppdatert innen moderne måleteknikk som faktisk gir store besparelser. Dagens krav til effektivitet og kortest mulig tidsavbrudd i strømforsyningen ved feilsituasjoner er viktig for alle parter.

Sommeren 2008 bygget vi vårt eget kabeltestfelt ved våre lokaler i Bjørnstadmyra, nord for Sarpsborg, i samarbeid med Nexans og Fortum Service. Her har vi nå ulike kabelfeil konstruert; kappeskader (TSLF kabel), lavohmige og høyohmige kabelfeil samt at vi har gode muligheter for å trene kabelpåvisning induktivt så vel som konduktivt.

Sommeren 2014 utvidet vi vårt testfelt til også å kunne trene vannlekkasjesøking med marklytter. Ulike rørmaterialer og lekkasjestørrelser trenes på: PVC-150mm, PE-120mm, Stål-100mm og Duktil-150mm.

Ring oss gjerne for mer informasjon om våre seminarer på telefon 22 28 00 40 eller send oss en e-post på adressen: post@megger.no . Klikk på de underforliggende informasjonssider for å lese mer om våre faste kurs. Vi tilbyr kurs på norsk eller engelsk og tar også ta oppdrag utenfor Norge.

Trenger dere overnatting kan vi anbefale Quality Hotell og Superland (tlf. 69101500) der ligger 5 minutter fra vårt kontor og vegg i vegg med det nye Science Centeret Inspiria. Husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. Påmelding til kurset kan skje til våre adresse: post@megger.no

(Finner du ikke opplæring i den måleteknikk du ser etter, ring oss og spør om vi kan hjelpe til. Informasjonen vist her er et utdrag av våre viktigste områder.)

Her er noen av de firmaer vi har gjennomført omfattende fagkurs og opplæring av mannskap for:

 • Statoil
 • Shell
 • Nexans
 • Aker Solutions
 • IKM Laboratorium
 • Parker Scanrope
 • BKK
 • Eidsiva
 • Fortum
 • Hafslund
 • Infratek
 • Skagerak 
 • Jernbaneverket
 • Avinor
 • Ahlsell
 • Geomatikk
 • Draka Kabel
 • Store Norske Spitsbergen Kullkompani

samt de fleste energiverk omkring det ganske land, Varanger Kraft, Hammerfest Elverk, Alta Kraftlag, Troms Kraft, Hålogaland Kraft, Narvik Energi, Bodø Energi, Lofotkraft, Helgelandskraft, Rødøy-Lurøy kraftverk, NTE, Trondheim Energi, Nordmøre Energi, BKK, Odda Energi, Kvinherad, Tussa, Haugaland Kraft, Lyse, Otera, Skagerak, Hafslund, Infratek, Fortum, Nettpartner, Eidsiva og Fortum for å nevne noen.

Vi har også kjørt kurs for mange ulike bedrifter, Forsvaret og industri samt i tillegg har vi kjørt kurs i vannlekkasjesøk og rørdeteksjon for flere kommuner omkring i landet.

Ved påmelding, husk å oppgi navn på deltakere, telefonnummer og firmanavn. MERK påmeldingsfristene og at påmeldinger er bindende, dvs. at eventuelle avbestillinger må skje i god tid før arragmentet. Vi forbeholder oss retten til å avlyse eller flytte på planlagte kurs hvis det skulle bli for få deltakere eller hvis det av andre grunner skulle bli nødvendig.

Vi holder mange ti-talls kurs omkring i landet hvert år i tillegg til våre faste oppsatte kurs i Sarpsborg og i Tyskland og vi kan gjennomføre kurs på engelsk eller norsk med tilhørende utarbeidet teorimateriell. 

Nedenfor finner du et evalueringsskjema vi ber deg fylle ut snarest mulig etter at du har deltatt på et eller flere av våre kurs eller fagseminarer. Denne tilbakemeldingen er meget viktig for oss slik at vi skal kunne forbedre og utvikle videre vår fagopplæing og utdannelse av elektroteknisk personell.

Tilbakemeldingen er helt anonym ! På forhånd takk for hjelpen !