Megger VLF CR testsystemer 28-60 kV.

VLF Portable Testsystemer 28-60 kV for 0,1 Hz AC og DC testing. For 36kV kabler ofte benyttet i vindmølleparker anbefales modell VLF CR-60 i basis eller plussversjon.

Produktinfo

Kontakt Megger AS på adressen post@megger.no for pristilbud og teknisk informasjon, klikk her!

Portable testsystemer for 0,1 Hz VLF AC og DC testspenninger. VLF test utføres i henhold til IEC 60502-2 eller IEEE 400.2 for opptil 36kV kabler.

 • To lettvekts moduler som sammenkobles uten kabler
 • Lagring og programmering via chip-card
 • Lagring og sammenligning av test-resultater med PC programvare
 • Menystyrt betjening
 • Testrapport generert umiddelbart i felt
 • Måling av lekkasjestrøm under VLF og DC tester

Disse portable testsystemene benyttes til å teste energikabler opptil 36 kV. Megger sin pat. VLF cosine square metode sikrer at feil i isolasjonen, spesielt vanntrær, vil havarere under test på PEX kabler. ( Denne testen egner seg også godt til å avsløre feil og svakheter i massekabler. ) Testprosedyren gjennomføres uten noen risiko for å skade frisk isolasjon.

Funksjoner:

 • Kraftig, portabelt kabeltestsystem for DC og 0,1 Hz VLF testing
 • Testsystemet består av to moduler
 • Finnes i «Basic» og «Plus» versjon for tilpassing av behov kapasitans som skal testes (lengde kabler)
 • Basic» utgaven er godt egnet for korte kabellengder f.eks. i boligområder. «Plus» utgaven har omkring dobbelt testkapasitans i forhold til «Basic» og lengre kabellengder kan testes.
 • «Breakdown detection» opsjon tillater vil systemet automatisk slås av og jordes etter havari.
 • Lekkasjestrømsmåling» sier noe om den relative kvaliteten til isolasjonen. Sammen med «Log» opsjonen kan sammenligning med tidligere målinger utføres og eventuell svekkelse i isolasjonen avdekkes.
 • «Log printout» gir mulighet til direkte utskrift av resultat i felten.
 • «Log» tillater også at målinger automatisk lagres på chip card og med Windows baserte Winkis VLF  
 • Innebygget utladningsutstyr er standard og gir høy sikkerhet.
 • Patentert cosine square spenning muliggjør testing av høy test-kapasitans med lavt effektforbruk
 • HD 620S1 og HD 621S1 samt standard VDE 0276-620 og -621 anbefaler 0,1 Hz test på PEX kabler,og på massekabler samt på blandede kabelstrekk.
 • Raskt oppsett ved teststedet med selvjusterende konnektorer enkel tilkobling av HV målekabel. 

Les mer i datablad her...